ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ยาคลายเครียดหรือยานอนหลับ เป็นยาออกฤทธิ์ต่อสมอง ผลแง่บวกช่วยให้การทำงานของสมองที่ควบคุมความเครียดทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดการนอนหลับ และลดความวิตกกังวล ขณะเดียวกัน ถ้ากินยาคลายเครียดติดต่อกันเป็นเวลานาน
ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียง เช่น อาการติดยา ถ้าไม่ได้กิน ไม่หลับ ดื้อยา ฤทธิ์ยาตกค้าง ฯลฯ

ข้อควรระวัง : ยาคลายเครียด มีผลต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น เกิดอาการซึมมาก หลับนานผิดปกติ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน หากใช้ยาติดต่อกันจะมีโอกาสเสี่ยงดื้อยา ทำให้ต้องใช้ยาในปริมาณมากขึ้น การทานยาจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น และไม่ควรซื้อยาประเภทนี้ทานเอง

ข้อมูลจาก รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ดดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552

ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่  http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/123456789/2976

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)