หมอเจตน์เสนอแปรญัตติเพิ่มงบบัตรทอง หลังได้รับงบเท่าปี 57 กังวลปชช.ไม่ได้รับบริการที่ดี

Mon, 2014-08-18 18:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอเจตน์ เสนอแปรญัตติเพิ่มงบหลักประกันสุขภาพประจำปี 58 ชี้ปี 58 สำนักงบจัดสรรเท่าเดิม กังวลประชาชนจะไม่ได้รับบริการดีเท่าที่ควร เผยย้อนหลัง 4 ปี งบหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเพียง 140 บ.ต่อคนต่อปีเท่านั้น ขณะที่สนช.มีมติเอกฉันท์ 183:0 รับหลักการวาระแรกงบปี 58 พร้อมตั้ง 50 กมธ.พิจารณา ก่อนเข้าวาระสอง 17 ก.ย. เรียกประชุมนัดถัดไป 21 ส.ค.นี้

18 ส.ค. 57 เวบไซต์โพสต์ทูเดย์ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 1 โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น         

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. กล่าวว่า นับตั้งแต่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามา งบประมาณในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ว่างบปี 58 นี้ สำนักงบประมาณกลับจัดสรรวงเงินดูแลประชาชนอยู่ที่ 2,895 บาทต่อคนต่อปี เท่ากับงบปี 57 และหากนับย้อนหลังไป 4 ปี งบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้นเพียง 140 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น

ส่วนการดูแลประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขก็ยังสามารถทำได้ถึงแม้งบหลักประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเพียงน้อยนิด แต่โดยภาพรวมแล้วประชาชนก็จะไม่ได้รับบริการดีอย่างที่ควร จึงอยากให้มีการพิจารณาแปรญัตติเพิ่มงบประมาณส่วนนี้ในชั้นกรรมาธิการด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังใช้เวลาการอภิปรายกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ในฐานะประธานการประชุม จึงให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงิน 2.57 ล้านล้านบาท เห็นด้วย 183 งดออกเสียง 3

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. 2558 จำนวน 50 คน แบ่งเป็นสัดส่วนของคสช. 10 คน และสัดส่วนของ สนช. 40 คน โดยกำหนดให้สมาชิก สนช. เสนอแปรญัตติ ได้ภายใน 7 วัน และต้องจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. เพื่อนำเข้าสู่การประชุมวาระ 2 ในวันที่ 17 ก.ย. นี้

นอกจากนี้ นายพรเพชร ยังได้นัดประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 21 ส.ค. แต่ไม่ได้ระบุว่าจะให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องใด ทั้งยังกล่าวขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ที่สละเวลาเข้าร่วมการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนสมาชิกสนช. ต่างปรบมือขอบคุณ