บอร์ดสปส.เล็งตั้งรพ.ประกันสังคม

Wed, 2014-08-20 15:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บอร์ดสปส. ไฟเขียวตั้งอนุกรรมการศึกษาแนวทางตั้ง รพ.ประกันสังคม พร้อมตั้งกรรมการเกณฑ์คัดเลือกบริษัทช่วยบริหารการลงทุน
       
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) กล่าวหลังประชุมบอร์ด สปส. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้ง รพ.ประกันสังคม จำนวน 16 คน โดยมี นายไสว พราหมณี ผู้ทรงคุณวุฒิระบบประกันสังคมเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ 15 คน มาจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง ลูกจ้าง นายจ้าง ซึ่งให้เวลาในศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน โดยคณะอนุกรรมการจะเปิดประชุมนัดแรก 27 ส.ค. นี้
       
นายจีรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างประกาศ สปส. ในเรื่องหลักเกณฑ์การตั้งคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อมาช่วยสปส. บริหารเงินกองทุนในส่วนของเงินลงทุนในไทยและต่างประเทศโดยหลักเกณฑ์มีข้อกำหนด เช่น โครงสร้างองค์กร พิจารณาการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูลการกระทำผิด บุคลากร ระบบบริหาร มุมมองด้านการลงทุน การวางเงินประกันสัญญาจ้าง ซึ่ง สปส. สามารถทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เช่น หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ได้หลายบริษัทโดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและงบลงทุน เมื่อคณะกรรมการคัดเลือบริษัทได้แล้วต้องเสนอให้บอร์ดสปส.พิจารณาอีกครั้งก่อนจะทำสัญญาจ้าง
       
นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการติดตามเงินที่รัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมแล้วเป็นยอดเงินสะสมกว่า 6 หมื่นล้านบาท แต่บอร์ด สปส. ยังไม่ได้เห็นชอบในเรื่องนี้โดยขอให้ สปส. ไปศึกษาข้อมูลและแนวทางการดำเนินการให้รอบคอบก่อนแล้วนำเสนอต่อบอร์ด สปส. อีกครั้ง