กรมวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา

Tue, 2014-08-26 18:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา 

วันนี้ (26 สิงหาคม 2557) ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิจัยเฉลิมพระเกียรติซาซาคาวะอุทิศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา ดังนี้

-ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสอีโบลา ด้วยวิธี ชีวโมเลกุล หรือ Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยมีชุดตรวจ 3 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจ

-ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 BIOSAFETY LEVEL (BSL3) LABORATORY การตรวจเชื้อไวรัสอีโบลา ด้วยวิธี PCR สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ ชีวนิรภัยระดับ 3 ตามข้อแนะนำของ WHO เป็นห้องที่ออกแบบมาเฉพาะ ดังนี้

-ห้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานกับเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีความรุนแรง มีระบบอากาศที่ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเป็นทิศทางเดียว (Directional inward airflow) อยู่ภายใต้ความดันอากาศที่เป็นลบ (Negative air pressure) เป็นระบบความดันอากาศที่ดึงดูดให้อากาศเข้ามาในพื้นที่ห้องตลอดเวลา ไม่ให้ไหลออกไปสู่ภายนอก  มีประตู 2 ชั้น

-อุปกรณ์เครื่องมือ ประกอบด้วย

1.เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอ (RNA) อัตโนมัติ 

2.เครื่อง Real-time PCR

-ขั้นตอนการตรวจเชื้อไวรัสอีโบลา ด้วยวิธี Real-time PCR

1.เลือด

2.ปั่นแยก พลาสมา  

3.สกัดสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3

4.นำไปเพิ่มสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2