คณาจารย์ม.มหิดล ให้โอกาส "หมอรัชตะ"ควบอธิการ-รมว.สธ.

Wed, 2014-09-03 20:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โอกาสหมอรัชตะนั่งควบตำแหน่ง อธิการบดี-รมว.สธ. สักระยะหนึ่งแล้วค่อยประเมินการทำงานอีกครั้ง หลังมีผู้ห่วงใยการทำงานในหมวกอธิการบดี แจงสภาคณาจารย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก ต้องรอการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง 17 ก.ย.นี้

นพ.วิรุณ บุญนุช

3 ก.ย.57 เว็บไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่า นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดภายหลังหารือร่วมกับคณาจารย์มม. ว่า ตามที่ขณะนี้ได้มีการพูดวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และคณาจารย์ในสภาคณาจารย์ส่วนหนึ่งมีความห่วงใยต่อการบริหารงานในมหาวิทยาลัย และในสธ. ในเวลาเดียวกันนั้น โดยในที่ประชุมมีความเห็นโดย ดังนี้

1.การดำรงตำแหน่งดังกล่าวถือว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะอยู่ในช่วงของการรัฐประหาร

2. ในการสรรหาอธิการบดีต้องอิงข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย มาตรา 5 (2) คือ อธิการบดีต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

3.ความสง่างามในการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการสธ. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวเดียวกัน

“ที่ประชุมเห็นว่าควรให้โอกาสอธิการบดีปฏิบัติงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการสธ. สักระยะหนึ่ง และค่อยประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีอีกครั้ง ขณะเดียวกัน สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น อำนาจการตัดสินใจในภาพรวมขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก ดังนั้น ต้องรอฟังผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 17 กันยายนนี้ด้วย ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกันกรณีดังกล่าว“ นพ.วิรุณกล่าว