“รัชตะ-สมศักดิ์” มอบนโยบาย 10 ข้อ เป้าหมาย ‘ปชช.สุขภาพดี-เข้าถึงบริการ’

Sat, 2014-09-13 14:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์ ได้ฤกษ์เข้าทำงานสธ.วันแรก มอบนโยบายการดำเนินงาน 10 ข้อ และหลักการทำงาน 3 ข้อ เรียบง่าย สามัคคี มีธรรมาภิบาล เน้นเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม เขตสุขภาพต้องสร้างระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในระดับที่สูงขึ้น ยันควบ 2 ตำแหน่งไร้ปัญหา อีก 2-3 สัปดาห์เตรียมชี้แจงประชาคมมหิดล

วันนี้ (13 ก.ย.) เวลา 09.00 น.ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยมีนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ

รมว.สธ.และรมช.สธ.มอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข 10 ข้อเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือประชาชนมีสุขภาพดี เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเท่าเทียมและดำเนินงานตามหลักการทำงานของนายกรัฐมนตรีคือ ทำเลย ทำจริง ทำให้เห็นผลและทำต่อเนื่อง

โดยมีหลักการทำงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข 3 ประการคือ 1.เรียบง่ายยึดสารัถถะของงานเป็นหลัก ประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องมีพิธีการมอบของขวัญหรือการติดป้ายต้อนรับในเทศกาลต่างๆหรือในการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการโดยเฉพาะการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงต้อนรับ เป็นต้น

2.สามัคคียอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายคือสุขภาพดีของประชาชนและมีความสามัคคีทั้งในกระทรวงและทุกภาคส่วนที่กี่ยวข้องเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทำงานคนเดียวในการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนได้และ3.มีธรรมาภิบาลใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าในการทำงาน

โดยขอใช้โอกาสนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนสร้างหลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับการตอกเสาเข็มสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่ออภิบาลระบบการทำงานในกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทยอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวถามถึงปัญหาต่างๆ ใน สธ. ที่ยังคงมีความขัดแย้ง ทั้งเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ การทำเขตสุขภาพ ค่าตอบแทนพีฟอร์พี ที่แพทย์ชนบทออกมาคัดค้าน ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า การทำงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข นอกจากเน้นสารัตถะของงานเป็นสำคัญแล้ว ก็คือเรื่องความสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นหลากหลาย เนื่องจาก สธ.ไม่สามารถทำงานคนเดียวในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชนได้ โดยจะใช้หลักธรรมาภิบาล นิติธรรม คุณธรรม การมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้น ต้องมีการเรียกทุกฝ่ายมาหารือกันในแต่ละเรื่อง อย่างเรื่องค่าตอบแทนจะเน้นให้คนทำงานมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจในทุกวิชาชีพ
       
ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ส่วนเรื่องเขตสุขภาพสาระสำคัญคือ ต้องพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง เช่น มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น จากนั้นจะเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อน ซึ่งต้องดำเนินการแบบเป็นกลุ่มจังหวัดในการดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเดินทางไกล ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องมาหารือว่าจะสร้างให้เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งคงต้องขอเวลาในการพูดคุยหารือกับทุกๆ ฝ่าย สำหรับประเด็นเรื่องเป็นรัฐมนตรีเงาคงต้องมีการพูดคุยกันให้เข้าใจเช่นกัน
       
เมื่อถามถึงกรณีการนั่งควบ 2 ตำแหน่ง ทั้ง รมว.สาธารณสุข และอธิการบดี ม.มหิดล ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ตนไม่คิดว่าการดำเนินงานควบ 2 ตำแหน่งจะมีปัญหา และไม่หนักใจที่จะต้องทำงานทั้ง 2 ที่ โดยขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงาน สธ.อย่างเต็มความสามารถ ไม่ให้การดำเนินงานทั้ง 2 องค์กรต้องสะดุด ทั้งนี้ จะมีการชี้แจงกับประชาคมมหิดลภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดนโยบายเด่นสธ. ยุค ‘หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์’

คำสั่ง ‘หมอรัชตะ’ มอบ ‘หมอสมศักดิ์’ ดูแลหน่วยงานอะไร ?