หมอมงคลโต้ สมัยเป็นรมว.ไม่เคยคิดย้ายหมอณรงค์ข้ามรุ่น

Thu, 2014-09-18 18:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอมงคลโพสต์เฟซบุคโต้ลั่น สมัยเป็นรมว.สธ.ไม่เคยคิดย้ายหมอณรงค์ข้ามรุ่นจากรองอธิบดีมาเป็นรองปลัดสธ. แต่ต้องการให้ไปเป็นผู้ตรวจที่ภาคใต้ เพราะต้องการคนที่สู้งาน ชี้คนเราถ้าผิดศีล 5 ก็ไม่มีโอกาสจะพัฒนากุศลจิตได้ ต้องระวัง

18 ก.ย. 57 นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษารมว.สธ. ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว Mongkol Na Songkhla กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานทางสื่อมวลชนว่า สมัยที่นพ.มงคล เป็นรมว.สธ.ได้มีความพยายามแต่งตั้งนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในสมัยนั้น ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดสธ. ซึ่งจะเป็นโยกย้ายข้ามรุ่น แต่ท้ายที่สุดนพ.ณรงค์ ปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งเพราะเห็นว่าผิดธรรมเนียม ว่า ไม่เป็นความจริง โดยระบุว่า ไม่เคยคิดที่จะโยกย้ายให้นพ.ณรงค์มาเป็นรองปลัด แต่ต้องการให้เป็นผู้ตรวจราชการที่ภาคใต้ เพราะต้องการคนที่สู้งาน และนพ.ณรงค์ก็ถูกดองในตำแหน่งรองอธิบดีมานานแล้ว ก่อนจะทิ้งท้ายว่า พวกเราถ้าผิดศีล 5 แล้ว จะไม่มีโอกาสพัฒนากุศลจิตได้เลย ต้องระวัง

โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้

“วันนี้ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับลงข่าวความว่าสมัยนพ.มงคล ต้องการแต่งตั้งนพ.ณรงค์ ปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน ขณะนั้นเป็นรองอธิบดีกรมโรคติดต่อ ให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวง แต่นพ. ณรงค์ ไม่รับจึงแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการภาคใต้ อันนี้เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

เพราะผมไม่เคยคิดจะให้คุณหมอณรงค์ไปเป็นรองปลัด แต่งตั้งไปเป็นผู้ตรวจภาคใต้เพราะผมต้องการคนสู้งานทำงานยากๆ ในขณะนั้นผมลงภาคใต้เป็นประจำเพราะปัญหามีมากกว่าทุกภาค ความจริงเป็นอย่างนี้ พวกเราถ้าผิดศีล 5 แล้วจะไม่มีโอกาสพัฒนากุศลจิตได้เลยนะครับ ต้องระวังครับ

ผมต้องแก้ไขข้อมูล ผมไม่เคยคิดจะเอาคุณหมอณรงค์มาเป็นรองปลัดในขณะนั้นเลย แต่ต้องการเอาไปเป็นผู้ตรวจภาคใต้ เพราะต้องการคนที่สู้งาน แก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่น และคุณหมอณรงค์ถูกดองอยู่ในตำแหน่งรองอธิบดี มานาน แล้ว จึงจัดการให้ไปเป็นผู้ตรวจ จึงขอแก้ไขข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ”