สธ.ยกฐานะ 'รพช.' 20 แห่งเป็น ‘รพท.’ ด้านรพช.ห่วงค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม

Tue, 2014-09-23 15:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน -เปิดรายชื่อ 20 โรงพยาบาลชุมชน สธ. เตรียมยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ชี้ช่วยขออัตรากำลังคนได้เพิ่มขึ้น บริการประชาชนได้มากขึ้น ขณะที่ ผอ.รพ.จอมทอง หนึ่งในโรงพยาบาลชุมชนจ่อถูกยกระดับห่วงค่าตอบแทนอาจไม่เป็นธรรม

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สธ. พิจารณาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เรื่องการให้บริการและการบริหารจัดการ พบว่าอยู่ในระดับที่สูง จึงเตรียมจะยกฐานะจาก รพช.เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2.รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 4.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 5.รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 6.รพ.แกลง จ.ระยอง 7.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 8.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 9.รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 10.รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 11.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 12.รพ.เทพรัตน์ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 13.รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 14.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 15.รพ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 16.รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี 17.รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 18.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 19.รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ 20.รพ.มาบตาพุด จ.ระยอง

"หากไม่ยกฐานะเป็น รพท. ในอนาคตจะไม่สามารถขออัตรากำลังบุคลากรได้ เพราะมีเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนว่า รพช.ต้องมีอัตรากำลังคนแค่ไหน อย่างไร เว้นแต่มีความจำเป็นพิเศษจะอนุมัติให้ ขณะที่ รพช.ทั้ง 20 แห่งมีการพัฒนาไปมาก ความต้องการกำลังคนก็สูงขึ้น จึงต้องยกฐานะเป็น รพท.เพื่อให้สามารถขอกรอบอัตรากำลังได้ในอัตราที่มากกว่า รพช. ทำให้การบริการประชาชนมากขึ้นด้วย" นพ.ธงชัยกล่าว

นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง กล่าวว่า เกรงว่าเมื่อ รพ.จอมทองยกฐานะเป็น รพท.จะส่งผลต่อค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคลากร เนื่องจากปัจจุบัน รพ.จอมทองจัดเป็นรพช.พื้นที่ปกติ แต่หากยกฐานะเป็น รพท.จะเท่ากับเป็น รพช.ชุมชนเมือง ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน อยากให้ผู้บริหาร สธ.พิจารณาในประเด็นนี้ด้วย

--มติชน ฉบับวันที่ 24 ก.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--