ไทยโชว์ผลงาน 30 บ. เวทียูเอ็น

Fri, 2014-09-26 11:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน -เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 69 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า ถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศต่างๆ ในการพบปะหารือกันกับระดับผู้นำรัฐบาล ประมุขของประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศ ในส่วนของไทยเป็นโอกาสที่ดีในการชี้แจงให้นานาประเทศทราบถึงพัฒนาการความคืบหน้าการเมืองของไทยว่ามีแผนนำพาประเทศเดินสู่ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงขับเคลื่อนประเทศในด้านเศรษฐกิจ และยังคงไว้ซึ่งบทบาทด้านการต่างประเทศที่แข่งขันในเวทีต่างๆ ขณะที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงในวันที่ 27 กันยายน และกำลังประสานการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น อินเดีย และจีน

นายสีหศักดิ์กล่าวว่า การอภิปรายของไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปี 2015 รวมถึง ภารกิจหลายประการที่ชาติสมาชิก จะต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ อาทิ การกำจัดความยากจน ให้การศึกษา สาธารณสุข ที่ไทยประสบความสำเร็จในการให้คนเข้าถึงการรักษาโรค หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและจะแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการพัฒนา การชูบทบาทของไทยในการรักษาสันติภาพในแอฟริกา ซูดาน บทบาทด้านภัยพิบัติ โดยไทยจัดการประชุมเอเชีย แปซิฟิก ด้านภัยพิบัติ การแพร่ระบาดของอีโบลาซึ่งไทยได้บริจาคข้าวให้เซียร์ราลีโอนและกินี 5 ล้านบาท

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 26 กันยายน 2557