ยื่น 2 หมื่นรายชื่อถึง ‘หมอรัชตะ’ดันกม.คุ้มครองผู้ป่วย

Thu, 2014-10-02 20:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายผู้ป่วยยื่น 2 หมื่นชื่อเร่ง รมว.สธ. ผลักดันพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขหลังผลักดันมากว่า 12 ปี ด้านรมว.สธ. เผยเปิดกว้างทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาและผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ และจะนำเสนอครม.เมื่อผ่านการพิจารณาจากทุกภาคส่วนแล้ว

2 ต.ค.57 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นำเครือข่ายผู้ป่วยฯ เดินทางมายื่นหนังสือให้กับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. พร้อมแนบ 2 หมื่นรายชื่อ ผ่านเว็บไซต์ Change.org ที่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ค้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... เพื่อให้รมว.สธ. เร่งนำ พ.ร.บฉบับดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

นางปรียนันท์ เปิดเผยว่า ได้ผลักดันกฎหมายดังกล่าวมานานกว่า 12 ปี เพื่อคุ้มครองผู้ป่วย หากเกิดความผิดพลาดจากการรับบริการทางการแพทย์ รวมถึงเพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับคนไข้ อย่างไรก็ตาม เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มแพทย์ ทำให้เกิดความล่าช้าตลอดมา จึงอยากฝาก รมว.สธ. ให้เร่งผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยด่วน หลังจากเกิดความล่าช้ามานานมาก

ด้าน ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... อยู่ในแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยได้ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ฉบับนี้ด้วย  เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะนำร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.... มาหารือด้วย หากได้ข้อสรุปในการดำเนินการ จะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป