เภสัชกรใต้ค้าน ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ชี้ลักไก่ ละเลยประชาชน

Mon, 2014-10-06 19:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มเภสัชกรภาคใต้เตรียมปลุกระดมเภสัชฯ ทั่วประเทศเคลื่อนไหวค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับลักไก่ เผยขณะนี้ผ่านความเห็นชั้นกฤษฎีกา จ่อเข้า สนช.แล้ว พบพิรุธมีการหมดเม็ดไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน หวั่นมีการแก้ไขอาจมีวาระซ่อนเร้น รายละเอียดผิดหลักสากลทางด้านการจ่ายยา พร้อมเตรียมเคลื่อนไหวยึดโมเดลต้าน พ.ร.บ.นิรโทษฯ ชวนถือป้ายค้าน เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊ก ย้ำต้องมีการทบทวนแก้ไขให้เป็นไปตามหลักสากล ปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค 

       

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ประมาณ 20 คน ได้นัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่มีความสับสนและข้อสังเกตที่น่าแปลกใจหลายประการ
       
รศ.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องมีการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ มี 2 เหตุผลด้วยกัน คือ 1.การแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีการผลักดันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างเงียบๆ จนร่างผ่านการแก้ไขและพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และพร้อมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยไม่มีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็น แม้แต่เภสัชกรทั่วประเทศก็มีการรับรู้ที่น้อยมาก จนทำให้เกิดความคลางแคลงใจถึงผลประโยชน์แอบแฝงจากการแก้ไข พ.ร.บ.ยา    

รศ.ภญ.โพยม กล่าวว่า และ 2.สาระหลักของ พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ มีสาระในการแก้ไขหลักคือ ขยายหรือเพิ่มบทบาทการจ่ายยา ผลิตยา ผสมยา แบ่งบรรจุยาให้กับทุกวิชาชีพด้านสุขภาพ ตั้งแต่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักการแพทย์แผนไทย นายสัตวแพทย์ อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อประชาชน และขัดกับหลักสากลในด้านความปลอดภัยทางยา ซึ่งเป็นสารอันตราย รวมทั้งในร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังมีมิติของการคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองประชาชนน้อยมาก เช่น การที่ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถผสมยาใช้เองโดยไม่มีการเปิดเผยสูตร ไม่ต้องขอจดทะเบียนกับ อย. ไม่ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ปรุงยา และยังไม่มีการควบคุมการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา ซึ่งขัดกับหลักการที่ควรจะเป็น

       

"ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า จะต้องมีเคลื่อนไหวสร้างกระแสให้สังคมเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของ พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ โดยจะเชิญชวนโรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งร้านขายยาจากภาคเอกชน และวิชาชีพสุขภาพที่เห็นถึงโทษภัยของร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับลักไก่ละเลยประชาชนฉบับนี้ โดยจะแสดงออกทางสัญลักษณ์เช่นเดียวกับตอนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเหมาเข่ง คือถือป้ายคัดค้านถ่ายรูปหน้าโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข นอกจากนี้ จะเปลี่ยนรูปภาพบนโปรไฟล์บนเฟซบุ๊กเป็นภาพแสดงข้อความ คัดค้าน พ.ร.บ.ยา ฉบับลักไก่ ด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.พะเยา และสำนักงานสาธารณสุขพะเยาได้แสดงออกเป็นตัวอย่างแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้องที่จะให้มีการทบทวนและแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับนี้ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่สากล มีความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง" รศ.ภญ.โพยม กล่าว

ด้าน นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จริงๆ แล้วกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่มาให้ความเห็นอยู่แล้ว ก็ถือว่ามีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วย

ทั้งนี้มีรายงานว่า ในวันที่ 7 ต.ค. อย.จะเข้าหารือร่วมกับทาง สธ.เกี่ยวกับปัญหาเรื่องร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...