โพสต์ทูเดย์ : ขึ้นป้ายต้านสปสช.

Tue, 2014-10-21 13:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.โพสต์ทูเดย์รายงานข่าวว่า บิ๊กกระทรวงหมอสั่ง สสจ. รพศ. รพท. ขึ้นป้ายต้าน สปสช.ทั่วประเทศ หลังนำร่องไปแล้วที่ สปสช.เขต 12 สงขลา 17 ต.ค.

มีรายงานว่า มีการสั่งการจากข้าราชการระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ขึ้นป้ายต่อต้านการบริหารการเงินการคลังตามรูปแบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงอาจนำเจ้าหน้าที่ไปประท้วงหน้าสำนักงานสปสช.เขตทั่วประเทศ หลังจากนำร่องไปแล้วที่ สปสช.เขต 12 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา

การประท้วงที่สปสช.เขต 12 สงขลา เมื่อวันที่ 17 ต.ค.57

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. กล่าวว่า ระบบการเงินการคลังที่ใช้ในการบริหารระบบสุขภาพของประเทศ ได้สร้างความทุกข์ให้กับทั้งประชาชน รวมถึงหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งหมด โดยมีความคิดเห็นแตกต่างชัดเจน 2 แนวทาง คือ 1.ใช้การเงินการคลังนำบริการสุขภาพ และ 2.ใช้บริการนำหน้าแล้วใช้การเงินการคลังหนุนเสริม ซึ่งถึงเวลาแล้วที่คนใน สธ.จะต้องตัดสินใจว่าจะใช้แนวคิดใดในการบริหารจัดการ

"ยืนยันว่าไม่เคยต้องการนำเงินเข้ามาไว้ที่ สธ.เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องจัดสรรผ่านเขตบริการสุขภาพ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ" นพ.ณรงค์ กล่าว

ขณะที่ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังมีมติตั้งคณะทำงานประสานงานการบริหารจัดการกองทุนปี 2558 ซึ่งมีตัวแทนจากทั้ง สธ.และ สปสช. เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 21 ตุลาคม 2557