สปสช.ขยายรพ.สต.จ่ายยาสมุนไพรเพิ่มเป็น 10 รายการ

Sun, 2014-10-26 21:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.เผย นโยบาย ปี 58 หนุน “การแพทย์แผนไทย” ตั้งเป้าผู้มีสิทธิรับบริการเพิ่มร้อยละ 10 แถมขยาย รพ.สต.สั่งจ่ายยาสมุนไพรเพิ่มจาก 5 รายการ เป็น 10 รายการ พร้อมพัฒนาหน่วยบริการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 500 แห่ง ชี้ช่วงปี 53-56 มีผู้ใช้บริการเพิ่มถึงกว่า 8 ล้านครั้ง สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชน สร้างความยั่งยืนให้กับภูมิปัญญาไทย

26 ต.ค.57 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือการดูแลคนไทยทุกคนที่มีสิทธิให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง รวมถึงให้การรักษาที่ครอบคลุม ดังนั้นนอกจากการเข้าถึงการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว สปสช.ยังมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย จึงได้เริ่มจัดตั้ง “กองทุนแพทย์แผนไทย” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยในระบบ และยังสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้สิทธิประโยชน์บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ บริการนวดไทย ทั้งการรับบริการในหน่วยบริการ และการบริการเชิงรุกในชุมชน บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย อย่างเช่น การนวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ แนะนำการดูแลหลังคลอด และยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ สปสช.ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์แผนงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การเพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการสาธารณสุข โดยกระจายไปยังหน่วยบริการทุกระดับ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ปี 2558 นี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้อนุมัติงบบริการแพทย์แผนไทย 8.19 บาท/ต่อประชากร หรือ 398,083,140 บาทต่อปี

“ปี 2558 นี้ สปสช.ได้ตั้งเป้าหมายดำเนินงานที่เป็นการส่งเสริมงานด้านการแพทย์แผนไทย อาทิ ผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หน่วยบริการปฐมภูมิ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยประจำและมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ จากปี 2557 ที่กำหนดไว้เพียง 5 รายการ และการตั้งเป้าหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 500 แห่ง เป็นต้น” ประธานบอร์ด สปสช. กล่าว

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานกองทุนแพทย์แผนไทย กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่ามีผู้เข้ารับบริการเพิ่มและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 มีผู้เข้ารับบริการนวดไทยจำนวน 1,475,095 คน เข้ารับบริการ 3,343,703 ล้านครั้ง แม่หลังคลอดที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ 27,662 คน เข้ารับบริการ 97,375 ครั้ง และการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 90 รายการ ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยปี 2557 ช่วง 3 ไตมาสแรก มีการสั่งจ่ายทั้งหมด 2,921,427 ครั้ง ทั้งนี้ยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้มากที่สุดได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร พญายอ ประสะมะแว้ง มะขามแขก และรางจืด เป็นต้น

“เมื่อดูข้อมูลการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยของผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าย้อนหลัง พบว่ามีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น จาก 510,751 คน หรือ 1,209,522 ครั้ง ในปี 2553 เพิ่มเป็น 6,747,843 ครั้ง หรือ 10,192,388 ครั้ง ในปี 2556 จะเห็นได้ว่า ในช่วง 3 ปีมีผู้รับบริการแพทย์แผนไทยขยายเพิ่มขึ้นถึงกว่า 6 ล้านคน หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 8 ล้านครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต่างเชื่อมั่นต่อการแพทย์แผนไทยที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งช่วยลดการใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งส่วนหนึ่งเป็นยานำเข้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ซึ่ง สปสช.มีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว.