กทม.เห็นด้วย สธ.เพิ่มกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งเขตสุขภาพ

Wed, 2014-11-05 13:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.มติชน : รองปลัดกทม.เห็นด้วยสธ.กำหนดให้กรุงเทพฯเป็นอีกหนึ่งเขตสุขภาพ ชี้จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบส่งต่อและการจัดสรรงบประมาณ เผยพื้นที่กทม.ต่างจากเขตอื่นๆ เหตุมีรพ.หลายสังกัด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องส่งต่อ ส่วนงบรักษาที่จัดสรรให้ตามสิทธิ์ต่างๆก้ไม่เพียงพอ กทม.ต้องแบกรับภาระค่ารักษาสิทธิบัตรทองและประกันสังคมปีละ 500 ล้านบาท

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งมีแนวทางการจัดบริการรูปแบบเขตสุขภาพ 12 เขตภูมิภาค และ 1 เขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง กทม. ในฐานะหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เนื่องจากจะทำให้เกิดการพัฒนาในระบบส่งต่อและการจัดสรรงบประมาณ และตนเห็นด้วยที่กำหนดให้กรุงเทพฯเป็นหนึ่งเขตสุขภาพ เนื่องจากมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ เรื่องความหนาแน่นของประชากรและระบบการบริการ ซึ่งในจังหวัดอื่นส่วนใหญ่มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชนเท่านั้น แต่ในกรุงเทพฯมีโรงพยาบาลหลายสังกัด ได้แก่ กทม. กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการส่งต่อและงบประมาณจากส่วนกลางที่จัดสรรให้ตามสิทธิการรักษาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอ กทม.ต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิบัตรทองและสิทธิประกันสังคมปีละประมาณ 500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กทม.พร้อมเป็นเจ้าภาพในเขตบริการสุขภาพ ซึ่งมั่นใจในความพร้อมและถือเป็นภารกิจที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องดูแล

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 3 พ.ย.57 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม