“หมอประเวศ” ชี้สปสช.พัฒนาระบบสุขภาพ 3 แกน ‘กาย ใจ สังคม’

Fri, 2014-11-07 18:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอประเวศ” ชี้สปสช.พัฒนาระบบสุขภาพ 3 แกน คือ กาย ใจ และสังคม แกนกายคือ ทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาล ไม่ล้มละลาย แกนใจและสังคม คือ โครงการมิตรภาพบำบัด แนะการปฏิรูปประเทศต้องยึดหลัก 3 แกน “กาย - ใจ - สังคม” ย้ำต้องมีจิตกว้างเห็นแก่ส่วนร่วมมาก่อน อย่ามีจิตแคบคิด ยึดแต่พวกพ้อง แบ่งพรรคแบ่งพวก ชี้ยกระดับจิตใจเดินหน้าบ้านเมือง 

7 พ.ย.57 เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาเกียรติยศ “พลังแห่งมิตรภาพ พลังการส่งเสริมป้องกันและเยียวยา” ในมหกรรมส่งเสริมมิตรภาพบำบัด “มีใจ มีทีม มีทุน ร่วมเกื้อหนุนเพื่อความยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า การพัฒนาระบบสุขภาพมีหลักเกณฑ์ 3 แกน คือ แกนกาย แกนใจ และแกนสังคม ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. สามารถทำได้ทั้งหมด ทั้งแกนกาย คือ ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล ลดการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เนื่องจากอดีตหากป่วยไข้ต้องถึงกับขายไร่ขายนา หลายครั้งไม่หาย ลูกหลานไม่มีที่ทำกิน ส่วนแกนใจและแกนสังคมคือ มีโครงการมิตรภาพบำบัด ซึ่งเป็นการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ผู้พิการให้กลับมามีชีวิตในสังคมได้ เช่นกันกับการปฏิรูปประเทศ หากยึด 3 แกนดังกล่าวได้ก็จะดี
       
“ขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศไทย จัดเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ หากย้อนกลับไปจะเห็นว่า ทุกรัฐบาลก็มักพูดว่าจะปฏิรูป กระทั่งรัฐประหาร จนรัฐบาลนี้ก็เดินหน้าเรื่องปฏิรูปอยู่ สิ่งสำคัญต้องมาดูก่อนว่า เพราะเหตุใดจึงยังไม่สามารถเดินหน้าได้เต็มที่ ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนความคิด คือ ต้องมีจิตที่กว้าง ไม่ใช่มีจิตที่แคบ คือคิดถึงภาพรวมของสังคมเป็นสำคัญ ไม่ใช่เห็นและคิดแต่สิ่งเล็กๆ คิดแต่พรรคแต่พวกพ้องของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา ขาดการเห็นแก่ส่วนร่วม ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีการพัฒนาหรือทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง อย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายท่านก็มีปัญหา เช่น ตั้งหัวหน้าภาค ตั้งคณบดีก็มักมีพวกพ้องมาก่อน หากต้องการให้บ้านเมืองเดินต่อไปก็ต้องยกระดับจิตให้กว้างขึ้น” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว