บอร์ดสปสช.ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา รพ.เอกชนเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

Mon, 2014-11-10 19:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติบอร์ดสปสช. มอบนพ.จรัล เป็นคณะทำงานแก้ปัญหานโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว 3 กองทุน หลับพบปัญหา ผู้ป่วยถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงิน บ้างถูกปฏิเสธรักษาผู้ป่วย เตรียมนัดหารือร่วมกับ รพ.เอกชนนัดแรก 14 พ.ย.นี้ เสนอตั้ง คกก.ให้รองนายกฯเป็นประธาน เพื่อแก้ปัญหาภาพรวมทั้งประเทศ

10 พ.ย.57 เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานว่า นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เป็นประธานการประชุม โดยมีการพิจารณาการดำเนินงานนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ภายหลังจากที่มีการเดินหน้าตั้งแต่สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งปรากฏว่าสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ทันกาล แต่ยังมีปัญหาในแง่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเรียกเก็บเงินผู้ป่วย จนเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ออกมาร้องเรียน ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิ คำจำกัดความนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เข้าใจไม่ตรงกัน และกรณีอัตราค่าเหมาจ่ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 10,500 บาท ค่าน้ำหนักโรคหรือค่าดีอาร์จี(DRG) ที่โรงพยาบาลเอกชนต้องการจำนวนเงินมากขึ้น เนื่องจากให้เหตุผลไม่คุ้มทุน จนเกิดคำถามว่า อาจเป็นสาเหตุของการปฏิเสธผู้ป่วยหรือไม่

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเดินหน้านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินบูรณาการ3 กองทุน ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยพิจารณาให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ยังเกิดขึ้น ทั้งปัญหาที่มีการร้องเรียนว่า รพ.เอกชนบางแห่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขณะเดียวกันบางแห่งก็ปฏิเสธรับผู้ป่วย ส่วนกรณีเรื่องรพ.เอกชนต้องการให้เพิ่มอัตราค่าเหมาจ่ายรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินใหม่นั้น เรื่องนี้ที่ประชุมมีมติตั้งคณะทำงานแก้ปัญหานโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมี นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการบอร์ด สปสช. เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อหารือร่วมกับกลุ่มรพ.เอกชน โดยจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีการเสนอว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจต้องทำในภาพรวมร่วมด้วย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการแก้ปัญหาภาพใหญ่ทั้งประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แต่เรื่องดังกล่าวจะต้องศึกษารายละเอียดก่อน และนำเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งต่อไป