ขรก.สธ. 3 สายงานบุกสธ. ร้องไม่ก้าวหน้า วอนเพิ่มเพดาน

Mon, 2014-12-08 10:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายขรก.สธ. 3 สายงาน ‘พนง.เภสัชกรรม-สธ.ชุมชน-ทันตาภิบาล’ 2,000 คน บุกสธ.วันนี้ เรียกร้องปรับเพิ่มเพดานระบบนักวิชาการสธ. แจงตำแหน่ง-เงินเดือนตัน ไม่มีความก้าวหน้า

มติชน -เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายวัฒนะชัย นามตะ แกนนำเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (จพ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 ธันวาคม เครือข่ายข้าราชการเจ้าพนักงาน 3 สายงานสาธารณสุข ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานทันตภิบาล และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประมาณ 2,000 คน เดินทางไปกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับเพิ่มเพดานระดับนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.) เนื่องจากปัจจุบันค่อนข้างตัน ทำให้ไม่สามารถก้าวหน้าได้มาก แต่ที่ผ่านมาได้หารือกับ สธ.มาตลอด แต่ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถทำได้ ดังนั้น กลุ่มข้าราชการส่วนงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขจึงต้องร่วมกันเรียกร้อง โดยเวลา 08.30 น. ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเดินทางมารับหนังสือร้องเรียนจากทางเครือข่ายด้วย จากนั้นจะเดินเท้าไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อเรียกร้องต่อไป

นายวัฒนะชัย กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการรอบที่ 3 ปี 2558 นั้น ตามหลักเกณฑ์การบรรจุไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ตามข่าวที่ออกมาว่ามีบางวิชาชีพที่ได้รับการบรรจุครบตามสัดส่วนร้อยละ 66.6 นั้นไม่เป็นความจริง ดังนั้น ในช่วงบ่ายวันที่ 8 ธันวาคม จะได้หารือร่วมกับผู้บริหาร สธ. เพื่อสรุปเรื่องตัวเลขที่ผิดพลาดต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 8 ธันวาคม 2557

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จพง.สาธารณสุขบุกสธ.ขอปรับตำแหน่งเป็นนักวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ