ยกระดับ รพ.ชุมชน 20 แห่งสะดุด ติดเคลียร์ค่าตอบแทนเหมาจ่าย

Mon, 2014-12-15 20:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ASTVผู้จัดการรายวัน - ยกฐานะ รพ.ชุมชน 20 แห่งเป็น รพ.ทั่วไปสะดุด! เหตุต้องเคลียร์เรื่องค่าตอบแทนเหมาจ่าย เพราะไม่ใช่ชนบทอีกต่อไป คาดสำเร็จใน เม.ย.2558

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการยกฐานะโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 20 แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยกระดับ รพช.ทั้ง 20 แห่งขึ้นเป็น รพท.ได้ เนื่องจากยังติดปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (พีฟอร์พี) ซึ่งต้องรอให้จัดการเรื่องนี้เสร็จสิ้นก่อน โดยคาดว่าจะยกฐานะ รพช.ทั้ง 20 แห่งได้ภายใน เม.ย.2558

"รพช.เหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ถือเป็นค่าชดเชยการทำงานในพื้นที่ห่างไกล แต่เมื่อพื้นที่มีการพัฒนาตัวขึ้น และโรงพยาบาลก็มี ศักยภาพเพิ่มขึ้นจะต้องถูกยกฐานะให้เป็น รพท. เพื่อที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และคนลงไปเพิ่มให้เพียงพอตามเกณฑ์ แต่พอยกฐานะแล้วเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่เคยได้ก็จะไม่ได้ จึงต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนถึงจะดำเนินการต่อ นอกจากนี้ ต้องให้กรรมการเขต สุขภาพพิจารณาตรวจสอบ รพช.แห่งอื่นๆ ในเขตของตนด้วยว่า มีแห่งไหนบ้างที่ควรได้รับการพัฒนายกฐานะเป็น รพท.เพิ่มเติมด้วย" นพ.ธงชัยกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน วันที่ 15 ธันวาคม 2557