จพ.เวชสถิติ ยันได้รับจัดสรรขรก.ไม่ถึง 66% วอนสธ.ทบทวน

Wed, 2014-12-24 19:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จพ.เวชสถิติ ยันได้รับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการไม่ถึง 66% ตามที่สธ.มีหนังสือยืนยัน เผยยังมีคนตกค้างไม่ได้รับการบรรจุกว่า 300 คน ข้องใจสธ.ใช้ตัวเลขใดมาคำนวณ ยื่นอุทธรณ์ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดสรรตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการรอบ 3 เพิ่มเติม เผยหากไม่เป็นผลเตรียมร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมต่อไป

24 ธ.ค.57 นายวิสันต์ จรลี เจ้าพนักงาน(จพ.)เวชสถิติ รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  ตัวแทนจพ.สายงานเวชสถิติ เปิดเผยว่า ในการบรรจุเป็นข้าราชการทั้ง 3 รอบของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)นั้น สายงาน จพ.เวชสถิติ ได้รับการบรรจุไม่ถึงสัดส่วนร้อยละ 66 ของการจ้างงาน ณ ปี 2555 โดยการบรรจุข้าราชการทั้ง 2 รอบนั้น จพ.เวชสถิติ ได้เพียง 155 ตำแหน่ง หรือร้อยละ 27.87 เท่านั้น ถ้าคิดในสัดส่วนร้อยละ 66 ของการจ้างงาน ต้องได้บรรจุ 371 คนและในรอบที่ 3 ต้องได้รับการบรรจุ 216 ราย แต่กลับปรากฎว่า การบรรจุข้าราชการในรอบที่ 3 ได้รับการจัดสรรเพียง 64 ตำแหน่งเท่านั้น และไม่ใช่ตำแหน่งเพิ่มในส่วน 7,547 อัตราด้วย แต่เป็นตำแหน่งว่างที่มาจากการเกษียณ กลุ่ม จพ.เวชสถิติจึงได้ร้องเรียน แต่ล่าสุดได้รับคำตอบจากหนังสือของ สป.สธ. ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 1026  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ยืนยันว่าตำแหน่งสายงานเวชสถิติ ได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 66 แล้ว

“ตรงนี้ทางพวกเราไม่เข้าใจว่า สป.สธ.ใช้ตัวเลขใดในการคำนวณการจัดสรรบรรจุข้าราชการ และอยากทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว ขณะนี้เหลือจพ.เวชสถติที่ยังตกค้างไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 337 คน และการบรรจุรอบ 3 ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้ว อยากให้มีความยุติธรรมที่สุด และเสมอภาคกันในทุกวิชาชีพไม่แน่ใจว่าต่อไปจะสามารถหาตำแหน่งข้าราชการมาเพิ่มได้หรือไม่ หากผู้ใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโควต้า 7,457 อัตราได้ ก็ขอวิงวอนให้หาอัตราว่ามาชดเชยจนครบสัดส่วนร้อยละ 66 จะได้หรือไม่ เรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสถิติเป็นอย่างมาก รวมไปถึงน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ ก็กังวลถึงความไม่มั่นคง ความไม่ก้าวหน้าของสายงานนี้ด้วยเช่นกัน ถ้ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าวอีก คงต้องดำเนินการไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อไป” นายวิสันต์ กล่าว