นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ยุโรงพยาบาลดื้อแพ่ง ซัดสปสช.ไม่โปร่งใส

Wed, 2014-12-31 12:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : นพ.สุทัศน์ ออกหนังสือมติ 2 ชมรมสาธารณสุขออกมาตรการบอยคอตสปสช.ถึง รพศ./รพท. งดร่วมกิจกรรมทุกชนิด ทุกระดับที่เกี่ยวกับสปสช. งดส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงบเหมาจ่ายรายหัวของสปสช. รวมถึงงดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โปรแกรม e-claim ให้สปสช. แต่ส่งสสจ.และ สนย. สป.สธ.เหมือนเดิม และนำข้อมูล ข้อเสนอ ข้อสงสัยให้ กรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลปกครอง ยันไม่กระทบประชาชน

นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล

นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ออกหนังสือสรุปมติการประชุมร่วมกับชมรมสาธารณสุขจังหวัด ว่า จากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปฏิเสธข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้แก้ปัญหาเงินเหมาจ่ายรายหัว หลังงบเหลือลงพื้นที่ไม่ถึง 60% และการบริหารงานของสปสช.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกแต่งบัญชี และเอื้อประโยชน์ให้กับองค์กรบางแห่งเพื่อหมุนเวียนในพรรคพวก

ทั้งสองชมรมจึงได้ออกมาตรการ 3 ข้อ เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับ สปสช. ได้แก่

1.งดเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิด ทุกระดับที่เกี่ยวกับ สปสช.

2.งดส่งข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับหมวดงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวของ สปสช.

และ 3. นำข้อมูล ข้อเสนอ ข้อสงสัยให้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยได้ส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลปกครองแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้ออกแนวปฏิบัติมาตรการหยุดส่งข้อมูลให้ สปสช. โดยให้ทุกโรงพยาบาลสังกัด สธ. งดนำส่งข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐาน 43 แฟ้ม สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และงดส่งข้อมูลจากโปรแกรม e-claim สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้ส่งข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และให้ สสจ. ส่งข้อมูลไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด สธ.ตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2557