สปสช.วอน รพศ./รพท. ส่งข้อมูล หวั่นกระทบผู้ป่วย ย้ำไม่ใช่ สอยเงิน แต่คือพีฟอร์พี

Fri, 2015-01-09 18:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช. วอน รพศ./รพท. ส่งข้อมูลเหมือนเดิม หวั่นกระทบผู้ป่วยทั้งสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการ และพนักงานอปท. เหตุสปสช.ทำหน้าที่เคลียริ่งให้ 2 สิทธิรักษานี้อยู่ ย้ำงบประมาณถูกกำกับว่าต้องใช้อย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีข้อมูล ไม่รู้ว่าจะส่งเงินให้อย่างไร ชี้ไม่ใช่เรื่องสอยเงิน แต่เป็นหลักการพีฟอร์พีของสธ.

9 ม.ค.58 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า กรณีที่ รพศ./รพท. จะไม่ส่งข้อมูลให้สปสช.นั้น ขอให้ส่งข้อมูลเหมือนเดิม เพราะงบประมาณนั้นถูกกำกับการใช้จ่าย โดยมีผลลัพธ์ว่าทำให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกันยังไม่แน่ใจว่าที่จะไม่ส่งข้อมูลนั้น รวมถึงข้อมูลของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันสปสช.ทำหน้าที่เคลียริ่งหรือเบิกจ่ายให้สวัสดิการสุขภาพของ 2 กองทุนนี้อยู่ ซึ่งถ้าไม่ส่งจะส่งผลกระทบต่อรพ.เอง เพราะกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าต้องจ่ายเงินให้รพ.เท่าไหร่ เพราะต้องจ่ายตามที่ให้บริการนั่นเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องการสอยเงิน แต่เป็นหลักการจ่ายตามผลงานหรือพีฟอร์พีที่สธ.ยึดถือมาตลอดนั่นเอง เชื่อว่าหลังจากที่ รมว.สธ.มอบปลัดสธ.ให้ดูแลเรื่องนี้ ปัญหาดังกล่าวคงจะคลี่คลายในเร็วๆ นี้