เครือข่ายผู้ป่วย จี้ รมว.สธ. ย้าย “นพ.สุทัศน์ สสจ.อุบล-ลำปาง”

Mon, 2015-01-12 18:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายผู้ป่วย ยื่นจดหมายเปิดผนึก จี้ “หมอรัชตะ” สั่งย้าย “หมอสุทัศน์-นพ.สสจ.อุบลราชธานี และลำปาง” เหตุขัดคำสั่ง รมว.สาธารณสุข จับผู้ป่วยเป็นตัวประกัน ไม่ส่งข้อมูลเบิกจ่าย สปสช. หวั่นกระทบรักษาผู้ป่วย

12 ม.ค.58 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)-เมื่อเวลา 13:30 น. เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง หัวใจ ไตวายเรื้อรัง โรคฮีโมฟีเลีย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคนพิการ รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กทม.ประมาณ 30 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เพื่อขอให้แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุข อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในฐานะผู้รับบริการ

นายวิเชียร หัสถาดล รองนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ นพ.รัชตะ ครั้งนี้ เพราะรู้สึกเป็นห่วงความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ได้ประกาศงดให้ความร่วมมือ และงดส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยเพื่อเบิกจ่ายเงินจาก สปสช.ตลอดปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งมี สสจ.บางจังหวัดประกาศดำเนินการตามชมรม รพศ./รพท. คือ นพ.สุรพร ลอยหา สสจ.อุบลราชธานี และ นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร สสจ.ลำปาง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริการผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ยังเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ราชการ จงใจฝ่าฝืนไม่ทำตามและท้าทายคำสั่งที่ถูกต้องของ รมว.สาธารณสุขที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงสาธารณสุข และยังเอาผู้ป่วยเป็นตัวประกันเพื่อการต่อรอง โดยไร้ซึ่งมนุษยธรรม

ทั้งนี้จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ จึงขอเรียกร้องให้ รมว.สาธารณสุข สั่งย้าย นพ.สุทัศน์ และ นพ.สุรพร รวมถึง นพ.ศิริชัย ออกจากตำแหน่งโดยทันที พร้อมกันนี้ขอให้สอบสวนหาผู้มีอำนาจที่อยู่เหนือกว่า และเชื่อว่าเป็นผู้สั่งการให้ท้ายข้าราชการดังกล่าวออกมาเคลื่อนไหวจับผู้ป่วยเป็นตัวประกัน ซึ่งทางเครือข่ายผู้ป่วยฯ จะติดตามการดำเนินการจากนี้อย่างใกล้ชิด และหวังว่า ศ.นพ.รัชตะจะใช้ภาวะผู้นำและแรงสนับสนุนประชาชนดำเนินการโดยเร็ว เพื่อคืนความสุขให้กับผู้ป่วยและประชาชน

ด้าน นางกรระวี ต้นตระกูล ประธาน อสม.นครบาล กทม. กล่าวว่า จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขขณะนี้ ทำให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในฐานะผู้รับบริการเกิดความวิตกต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก และเกรงว่าในที่สุดอาจทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการรักษาพยาบาลได้ ดังนั้นในฐานะที่ตนเป็นประธาน อสม. ซึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจึงเห็นว่า ควรออกมาแสดงจุดยืนเพื่อขอให้ท่าน ศ.นพ.รัชตะ เดินหน้าแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว ก่อนที่ปัญหาจะบานปลายออกไปกว่านี้