กรมอนามัย จี้ อปท.ออกตรวจร้านข้าวมันไก่ปฎิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

Sat, 2015-01-17 21:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย วอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุมเข้มความปลอดภัยร้านข้าวมันไก่ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ เน้นต้มไก่และเลือดให้สุก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พร้อมย้ำต้องเลือกร้านที่สะอาด ผู้ขายไม่ใช้มือหยิบจับโดยตรง มีการปกปิดอาหาร และเลือกกินเลือดที่สุกเท่านั้น

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การควบคุมความสะอาดปลอดภัยของร้านข้าวมันไก่นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในฐานะเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สามารถดำเนินการตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยที่ขายข้าวมันไก่ ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด

โดยเน้นให้ต้มเลือดก้อนในน้ำเดือดอย่างน้อย 5 นาที นอกจากนี้ ต้องต้มไก่ให้สุกอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเนื้อที่ติดกระดูกหากไม่สุกจะมีเลือดสดๆ ติดอยู่ ซึ่งเกิดจากการนำไก่แช่แข็งมาต้มทันที จึงควรแนะนำให้เอาไก่ออกมาแช่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ก่อน 1คืน แล้วจึงนำมาต้ม ส่วนไก่ที่สุกแล้วรอจำหน่าย ต้องนำไปลวกในน้ำซุปที่เดือดประมาณ 15 วินาที ทุก 2ชั่วโมง หากรอจำหน่ายเกิน 4ชั่วโมง ต้องนำไปต้มใหม่อีกรอบ การใช้มีด เขียง ต้องแยกสำหรับเนื้อไก่โดยเฉพาะ ข้าวมันต้องรักษาอุณหภูมิให้ร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียสตลอดเวลา สำหรับผักชี แตงกวา ต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าและแช่ในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู หรือน้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนต นาน 15-30 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าอีก 2 ครั้ง ก่อนนำมาจำหน่าย

สำหรับประชาชนที่นิยมบริโภคข้าวมันไก่เป็นประจำควรเลือกร้านหรือแผงลอยที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สังเกตข้าวมัน เนื้อไก่ ผัก น้ำจิ้ม ต้องมีภาชนะปิดและไม่มีกลิ่นบูด ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม การหั่น แล่ไก่ ต้องไม่ใช้มือหยิบจับโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์หรือ ใส่ถุงมือที่สะอาด ไก่สุกต้องสดใหม่ ผิวหนังเต่งตึง ไม่มีกลิ่นเหม็น หากไม่มั่นใจสามารถให้ผู้ขายลวกเนื้อไก่ในน้ำซุบที่เดือดประมาณ 15 วินาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งหากจะบริโภคเลือดไก่ ควรนำมาต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาทีก่อน จะปลอดภัยกว่า และอย่าลืมปฏิบัติตามหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คือรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังใช้ส้วม

ทั้งนี้ ฝากย้ำเตือนไปยังสมาคม ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยทั่วประเทศ ได้แจ้งเตือนไปยังสมาชิกที่ขายข้าวมันไก่ ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค