ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. เผย 3 มาตรการเข้มงวด ตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด และเรียกคืนจากท้องตลาด รวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยควรล้างและปอกเปลือกของผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิดจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคได้

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S Food and Drug Administration, USFDA) ได้มีหนังสือแจ้งมายังไทย เพื่อเรียกเก็บสินค้าแอปเปิ้ล พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” จากบริษัท Bidart Bros. เนื่องจากพบว่า การสัมผัสกับสินค้าอาจเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพหรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งแอปเปิ้ลทั้ง 2 รายการมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคลิสเทอริโอซิส ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์ คนชรา หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งนี้ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้าจากอเมริกา ที่ด่านแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

นพ.ไพศาล กล่าวต่อไปว่า ในการตรวจสอบเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นอย. ได้ดำเนินการตาม 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.แอปเปิ้ลที่มีปัญหาทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” หรือแอปเปิ้ลที่มาจากบริษัทBidart Bros. ด่านจะไม่ให้นำเข้าและส่งคืนประเทศผู้ผลิต 2 กรณีเป็นแอปเปิ้ลสายพันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ แต่ไม่ใช่เคริ่องหมายการค้าที่พบปัญหา ด่านจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยขอความร่วมมือให้ผู้นำเข้ารอผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนนำออกจำหน่าย 3. กรณีแอปเปิ้ลทั่วไป จะสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ด่านอาหารและยา เพื่อเฝ้าระวังต่อไปพร้อมทั้งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังตามตลาดสด และแหล่งจำหน่ายทั้งค้าปลีกและส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

นพ.ไพศาล กล่าวว่า หากพบแอปเปิ้ลไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อย. จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาดรวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยควรล้างและปอกเปลือกผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิด จะช่วยป้องกันปนเปื้อนของเชื้อโรคได้