จับตา ก.พ.แก้เหลื่อมล้ำ ขรก.สธ.บรรจุรอบแรก หลังร่าง พ.ร.บ.ขรก.ฉบับใหม่เปิดช่อง

Wed, 2015-01-21 18:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“กลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม” หนุน สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจข้าราชการทั้งประเทศ พร้อมจับตา ก.พ. หลังกฎหมายเปิดช่อง จะชงเรื่องครม.ต่ออย่างไร เชื่อมั่นในความเป็นธรรม

21 ม.ค.58 นายธนภัทร ศรีชุม ประธานกลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ... ว่า ได้มีการบรรจุเข้าวาระเร่งด่วนลำดับที่ 2 ของวันที่ 22 ม.ค.ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนทุกตำแหน่งร้อยละ 10 และปรับฐานเงินเดือนแก่ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้น้อยร้อยละ 4 แต่ว่าสาระสำคัญที่กลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรมติดตามอยู่คือมาตรา 3 ที่มีการเพิ่มความในมาตรา 50/1 แห่งระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้อำนาจแก่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการพิจารณาเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดโดยให้สมควรตามกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรานี้คือข้าราชการทุกคน ทุกกระทรวงที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมเรื่องฐานค่าตอบแทนในอดีต โดยในส่วนของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่บรรจุเป็นข้าราชการก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 2555 ซึ่งได้รับผลกระทบจากระเบียบ นร.154 ก็เป็นกรณีหนึ่ง จำนวน 12,000 คน ดังนั้นทางกลุ่มข้าราชการฯ จึงขอสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ....ให้ผ่านไปด้วยดี และวิงวอนไปถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพราะมีข้าราชการหลายคนที่รอการพิจารณากฎหมายฉบับนี้อยู่

“ผมไม่มั่นใจว่ากฎหมายฉบับนี้จะเยียวยาย้อนหลังไปตั้งแต่ที่พวกเราได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2555 เลยหรือไม่ แต่ตามที่ศึกษาตัวร่างกฎหมายบอกว่ามีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2557 เลยไม่มั่นใจว่าเมื่อออกกฎหมายฉบับนี้แล้วจะมีผลเยียวยาย้อนหลังไปถึงปี 2555 หรือไม่ แต่ก็ยอมรับได้ เราคิดว่าอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ขอให้เป็นธรรม เราเข้าใจทุกฝ่าย เบื้องต้นขอให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านก่อนในวันพรุ่งนี้” ประธานกลุ่มข้าราชการ กล่าว

นายธนภัทร กล่าวต่อว่า ตอนนี้กฎหมายเปิดช่องให้แล้ว เดิมก.พ.จะอ้างว่ากฎหมายไม่เปิดช่องให้ทำการเยียวยาได้ ดังนั้นจากนี้จะต้องจับตาไปที่ก.พ.ว่าจะจะใช้สูตรการเยียวยาอย่างไรไปให้ครม. แต่คาดหวังว่าก.พ.จะหาสูตรที่เป็นธรรมกับข้าราชการ เพราะตอนที่เรียกร้องเมื่อเดือน ต.ค.2557 ก.พ.รับปากว่าจะพยายาม 1.หลังกฎหมายคลอดออกมาจะเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุด 2.ให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการมากที่สุด ทั้งนี้มั่นใจว่าก.พ.จะคิดสูตรที่ดีที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีการเลื่อนวาระอื่นๆ เข้ามาแทรก เพราะข้าราชการทุกคนมีความหวังว่าจะผ่านไปด้วยดี ส่วนตัวคิดว่ากฎหมายนี้ไม่น่ามีปัญหา เพราะคนที่นั่งในนั้นก็เป็นข้าราชการ หากกฎหมายนี้ออกมาได้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าต่อข้าราชการทุกหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงข้าราชการท้องถิ่นที่อาจจะล้อตามกฎหมายนี้ไปด้วย