กรมอนามัย จับมือ จ.ยะลา ขยายพื้นที่ดื่มนมฟลูออไรด์ให้เด็กวัย 3-12 ปี ลดปัญหาฟันผุ

Thu, 2015-01-22 18:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดยะลา ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ดื่ม นมฟลูออไรด์ ขับเคลื่อนโครงการดื่มนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดี ปราศจากฟันผุ เพื่อเด็กไทยอายุตั้งแต่ 3-12 ปี ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพช่องปากที่ดี

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังร่วมในพิธีเปิดมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดื่มนมฟลูออไรด์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนทุกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดยะลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคในเด็ก พัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก และขยายผลการให้ฟลูออไรด์เสริมโดยผ่านทางนมโรงเรียน เน้นการบูรณาการโครงการฯ ร่วมกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กจังหวัดยะลา ซึ่งพบร้อยละ 59.9 ทั้งในเด็กอายุ 3 ปี และ12 ปี

ทพ.สุธา กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาล อายุ 4-6 ปี และนักเรียนประถมศึกษา อายุ 7-12 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกำหนดให้เด็กได้เริ่มดื่มนมฟลูออไรด์ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และต่อเนื่องในระยะยาวถึง ปี 2561 พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคีหลักที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการรณรงค์การดื่มนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดี ปราศจากฟันผุ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 2 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากปัตตานี

"ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพช่องปากและฟันของคนไทย พบว่า กลุ่มเด็กปฐมวัยเริ่มมีฟันน้ำนมผุ ร้อยละ 3 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และเพิ่มเป็นร้อยละ 51.7 เมื่ออายุ 3 ปี โดยเด็กวัยเรียนที่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นในปาก ช่วงอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.2 เป็นโรคฟันผุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนม ลูกอม และเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ประกอบกับไม่ได้รับการ ฝึกทักษะในการดูแลทำความสะอาดช่องปากให้สะอาดเพียงพอ ซึ่งจากการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา พบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดการเกิดโรคฟันผุได้ร้อยละ 34.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรื่องฟันตกกระ” ทพ.สุธา กล่าว

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า ประเทศไทยได้มีการดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในกรุงเทพมหานคร และได้ขยายไปจังหวัดต่างๆ รวม 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง และตรัง ซึ่งโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ให้การฝึกอบรมวิธีผลิตนมฟลูออไรด์แก่โรงนมทั้งหมดจำนวน 20 แห่ง ที่เข้าร่วมการผลิตนมฟลูออไรด์รองรับนักเรียนในโครงการ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยจะส่งผลในด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน และประสิทธิผลในการลดการเกิดโรคฟันผุ