ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.เกรียงศักดิ์ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้สั่งย้าย นพ.ณรงค์ พ้นจากปลัดสธ. ระบุเพื่อคืนความสุขให้สธ. แจง 4 สาเหตุ สร้างความแตกแยก ขัดแย้ง จับมือกับอดีตรมว.ทำลายหลักประกันสุขภาพให้เป็นระบบสงเคราะห์ เปิดศึกกับบอร์ดสปสช. ปลุกปั่นข้าราชการ ไม่ดำเนินการตามนโยบายเขตสุขภาพประชาชนของคสช. ด้านหมอประชุมพร แจงเหตุผลไม่มีมูล ให้ร้ายผู้บังคับบัญชา

26 ม.ค.58 เว็บไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่า นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ส่งหนังสือไปยังศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ฝั่งสำนักงาน ก.พ. โดยส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง ขอให้คืนความปกติสุขให้กับกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริการสาธารณสุขของรัฐด้วยการสั่งย้าย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

หนังสือดังกล่าวระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ขณะนี้ว่า เกิดจาก นพ.ณรงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมา และผิดหวังที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.)จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

หนังสือดังกล่าว ระบุอีกว่า สาเหตุที่ขอให้สั่งย้ายนพ.ณรงค์ ดังนี้ 1.เป็นผู้สร้างความแตกแยก ขัดแย้งใน สธ.และระบบบริการสาธารณสุขของรัฐมามากกว่า 2 ปี เริ่มตั้งแต่เป็นปลัดสธ.ก็ไม่ควรรับตำแหน่งอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ไม่มีจุดยืนและภาวะผู้นำ อ่อนด้านบริหาร จับมือกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ อดีตรมว.สธ. มุ่งทำลายระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นระบบสงเคราะห์ และทำลายหน่วยงานตระกูล ส.ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพ รวมทั้งทำลายแพทย์ชนบท เพราะมองว่าเป็นศัตรูทางการเมือง โดยร่วมกับ นพ.ประดิษฐ สั่งยกเลิกระบบค่าตอบแทนเหมาจ่ายของแพทย์และบังคับใช้ระบบพีฟอร์พีหรือค่าตอบแทนตามผลงานในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรง

2.เปิดศึกกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.) ซึ่งมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.เป็นประธานบอร์ดฯ โดยจะให้บอร์ดฯ โอนอำนาจการออกหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกลับไปให้เขตสุขภาพของ สธ.บริหาร ขัดต่อกฎหมาย ผิดหลักการถ่วงดุลแยกผู้ซื้อและผู้จัดบริการสาธารณสุขออกจากกัน และเมื่อบอร์ดฯไม่เห็นด้วยก็ปลุกระดมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) และผอ.โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปให้ร้ายบอร์ดฯ และบอยคอตการทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

3.ใช้อำนาจหน้าที่ปลุกปั่นข้าราชการ ท้าทายไม่สนองตอบนโยบายมอบของขวัญคืนความสุขของรมว.สธ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เช่น ไม่เคยพูดถึงนโยบายและไม่ออกพื้นที่ร่วมกับรมว.สธ. ไม่ร่วมประชุมบอร์ดสปสช. ที่สำคัญยังไปแต่งข้อมูลปลุกปั่นสร้างความหวาดวิตกให้กับสังคมว่า โรงพยาบาลขาดทุน

4.ไม่ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องเขตสุขภาพประชาชนของคสช. และรัฐบาล โดยที่ผ่านมาไม่ฟังเสียงของภาคประชาชนกรณีเสนอปรับการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพตามที่ตนเองต้องการเท่านั้น จากเหตุผลดังกล่าวและเพื่อยุติความขัดแย้งคืนความสุขให้กลับคืนสู่ สธ. จึงมีความจำเป็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ต้องตัดสินใจสั่งย้าย นพ.ณรงค์ พ้นตำแหน่งโดยเร็ว เพื่อคืนความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยทุกคน

พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป(สพศท.) และหนึ่งในประชาคมสาธารณสุข กล่าวว่า เห็นได้ว่าเหตุผลที่ร้องให้ย้าย นพ.ณรงค์ พ้นจากปลัดสธ. เป็นเรื่องที่ไม่มีมูล ไม่มีหลักฐาน เป็นการกล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาโดยไม่อิงข้อเท็จจริง ซึ่งตามปกติหากมีการกล่าวร้ายเช่นนี้สามารถไล่ออกได้ทันที แต่นพ.เกรียงศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด สธ. จึงต้องถามผู้ที่ดูแลในพื้นที่ ทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และนพ.สสจ. ในพื้นที่ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีการดำเนินการกล่าวร้ายเช่นนี้ ต้องดำเนินการอย่างไร