‘หมอณรงค์’ ค้าน รมว.สธ.ตั้ง ‘อัมมาร’ ประธานกก.สอบข้อเท็จจริง แจงไม่เหมาะสม

Thu, 2015-02-12 18:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.ทำหนังสือถึง หมอรัชตะ ทักท้วงตั้ง อัมมาร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อเสนอบริหารงบบัตรทองของสธ. และสปสช. ระบุสาเหตุเคยเป็นบอร์ดสปสช.ด้านการเงินการคลังที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินการคลังบัตรทองที่มีผลมาถึงปัจจุบัน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่เหมาะสม ขอทักท้วงให้ปรับเปลี่ยนประธานกรรมการ ด้าน อัมมาร เผย เรื่องนี้ให้ หมอรัชตะตัดสินใจเอง ยังทำตามหน้าที่ และยังขาดข้อมูลจากฝั่งสธ. ขณะที่แพทย์ชนบทชี้ปลัดสธ.ท้าทายอำนาจรมต.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ทำหนังสือเลขที่ สธ. 0209.07/2897 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอทักท้วงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยระบุว่า

ตามที่ ศ.นพ.รัชตะ ได้มีการคำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) ที่ 1/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแต่งตั้งให้ ศ.อัมมาร สยามวาลา เป็นประธานกรรมการ นั้น ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ขอเรียนว่า ศ.อัมมาร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง และประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2550-2553 ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการคลังการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีผลมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สป.สธ.จึงขอทักท้วงให้ปรับเปลี่ยนประธานกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพนัดแรกนั้น มีรายงานว่า ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากไม่มีตัวแทนจาก สป.สธ. เข้าร่วม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งว่า ได้มีการส่งหนังสือเชิญ นพ.ณรงค์ ประชุมตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่ไม่มีการตอบรับ และทางเลขานุการไม่ได้แจ้งว่าจะมอบใครมาประชุมแทน ซึ่งดร.อัมมาร ไม่สามารถติดต่อ นพ.ณรงค์ได้ การประชุมจึงต้องยกเลิก และ ดร.อัมมารให้เลื่อนการประชุมไปก่อนจนกว่า จะติดต่อ นพ.ณรงค์ได้ โดยระบุว่า หากไม่มีตัวแทน สป.สธ.เข้าร่วมประชุม ก็ไม่สามารถดำเนินงานได้ 

ทั้งนี้มีรายงาน ชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ Facebook แสดงความเห็นว่า ถือเป็นการท้าทายอำนาจของ รมว.สธ. ไม่ให้ความร่วมมือ และคงมีสักวันที่ต้องจากลากันไป มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

“ปลัด สธ.ท้าทายอำนาจ รมต.ไม่เลิก หลัง รมต.แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาของ สธ.และ สปสช.ชี้แจงสมุดปกขาว จึงตั้ง ศ.ดร.อำมาร เป็นประธานตรวจสอบ ปลัดณรงค์ ควันออกหูค้านทันทีไม่ให้สอบ คราวก่อนครั้งหนึ่งแล้วตอนตั้ง นพ.ยุทธ โพธารามิก สอบ รพ.ขาดทุน แต่ปลัดไม่ให้ความร่วมมือ ดีครับท้าทายไปเรื่อยๆแบบนี้ คงถึงเวลาสักวัน....รมต.อ.รัชตะ ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาของปลัดณรงค์ ต่อ สปสช.ปลัดณรงค์ ทำหนังสือค้านสวนทันที ดูไม่จืดเลยงานนี้ ใครหมู่ใครจ่า คงมีสักวันที่ต้องจากลากันไป”

ขณะที่ เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า ศ.อัมมาร กล่าวว่า ยังไม่เห็นหนังสือทักท้วง แต่ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการการเงินการคลัง และประธานกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง สปสช.มาตั้งแต่สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว และตอนนี้ก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในสปสช. เรื่องนี้ขอให้ รมว.สาธารณสุขเป็นคนตัดสินใจ ส่วนตัวไม่ได้กลัวอะไร ยังทำหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งตอนนี้ได้ความเห็นจากฝั่ง สปสช.แล้ว ขาดความเห็นของ สธ. เพราะ นพ.ณรงค์ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม และไม่ได้ส่งผู้แทน อย่างไรก็ตาม ตนจะรอต่อไป และรอ สธ.แต่งตั้งผู้แทนเข้ามาเป็นเลขาฯ คณะทำงาน แต่ขณะนี้ก็ยังไม่ส่งรายชื่อ ซึ่งได้ประสานไปหลายครั้งแล้ว