โวย ‘หมอรัชตะ’ มั่ว เสนอตัวเลขคนไร้สถานะเข้าครม.ผิด ทำคนตกหล่นไม่ได้สิทธิรักษากว่า 3.8 หมื่นคน

Fri, 2015-02-13 11:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง โวย รมว.สธ.เสนอจำนวนกลุ่มคนไร้สถานะเข้ากองทุนให้สิทธิพื้นฐานสาธารณสุข ตามมติครม. 23 มี.ค.53 ไม่ถูกต้อง ทำคนตกหล่นกว่า 3.8 หมื่นคน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล ละเมิดสิทธิมนุษยชน เผยจำนวนคนไร้สถานะที่สธ.เสนอไปเป็นข้อมูลเก่า 170,535 คน แต่ข้อมูลที่ได้จากกรมการปกครองล่าสุด มี 208,631 คน ยันเคยเสนอให้ นพ.สมศักดิ์ รับทราบแล้ว แต่กลับยังเสนอตัวเลขผิดอีก ลั่นหากยังไม่แก้ไข เตรียมบุกทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์หน้า

13 ก.พ.58 นายวิวัฒน์ ตามี่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.)ได้เสนอเพิ่มจำนวนกลุ่มคนไร้สถานะเข้ากองทุนให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตาม มติครม. 23 มี.ค.53 แล้ว แต่มีปัญหาตรงจำนวนประชากรที่ไม่ถูกต้อง (ดูข่าวที่นี่) ข้อมูลที่สธ.ให้ครม.พิจารณามีเพียง 170,535 คน ซึ่งเป็นข้อมูลเก่า และน้อยกว่าข้อเท็จจริงถึง 38,096 คน ดังนั้นขอเรียกร้องให้ ศ.นพ.รัชตะ และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. ทบทวนตัวเลขคนไร้สถานะที่ทาง สธ.ยื่นเสนอให้ครม.พิจารณาเพื่อเข้ากองทุนคืนสิทธิ์โดยทันที เนื่องจากเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบทำให้กลุ่มคนไร้สถานะกว่า 3.8 หมื่นคน ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทำให้โรงพยาบาลบางส่วนต้องแบกรับภาระอีก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ กว่าจะกลับมาทำให้ถูกต้อง ใช้เวลานาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ขอให้ สธ.แก้ไขตัวเลขให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอครม.พิจารณา และหากยังไม่มีการแก้ไข ภายในสัปดาห์หน้า ทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองฯ มีความจำเป็นต้องยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ จำนวนกลุ่มคนไร้สถานะที่ทางเครือข่ายได้รับข้อมูลตรงมาจากส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทางเครือข่ายได้แจ้งให้ นพ.สมศักดิ์ ได้รับทราบเมื่อครั้งที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.พ. มีจำนวน 208,631 คน ดังนี้

1) กลุ่มที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ประเภททะเบียนราษฎร์ ทร.38 ก โดยเลขประจำตัวหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 8 และ 9 (0-xxxx-89xxx-xx-x) ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติในกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่ไทยเป็นเวลานาน แต่ตกสำรวจ จำนวน 150,076 คน

2) กลุ่มบุตรของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เกิดในประเทศไทยและได้รับการแจ้งเกิด มีสูติบัตร ได้เลข 13 หลักเป็นบุคคลประเภท 0 (บุตรของกลุ่มที่ 1) จำนวน 56,672 ราย

3) กลุ่มคนที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะเกิดซึ่งนายทะเบียนได้จัดทำประวัติให้เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 โดยเลขประจำตัวหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 0 และ 0 (0-xxxx-00xxx-xx-x) จำนวน 1,883 คน