มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สมทบทุน 16 ล้านบาท หนุนจัดประชุม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” (PMAC)

Sat, 2015-02-21 13:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์ สมทบทุน 16 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อสนับสนุนการจัดประชุม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” (PMAC) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศไทย

นายไมเคิล ไมเออร์ กรรมการผู้จัดการสุขภาพ มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550  ในทุกปีจะมีการจัดประชุมขึ้น โดยเป็นการรวมตัวของนายแพทย์ชั้นนำทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าที่สาธารณสุข เพื่อมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและนำเสนอวิธีการที่เหมาะสม และยังคงร่วมสนับสนุนต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2561

"มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเล่อร์ ได้ให้การสนับสนุน มุ่งมั่นในเรื่องของสุขภาพประชาชนมานานกว่าศตวรรษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเราในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น การประชุมของงาน “รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ยังมุ่งเน้นถึงความตั้งใจที่จะหาทางแก้ปัญหาระบบสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มคนจน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก” นี่คือคำกล่าวของ

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์กับประเทศไทย  ทางมูลนิธิได้พยายามผลักดัน ส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่ปี 2458 จากการเริ่มต้นโครงการแรกที่จะกำจัดพยาธิปากขอและโรคอื่นๆ เพื่อปรับปรุง ริเริ่มโครงการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา และพยาบาลศาสตร์ศึกษา

มูลนิธิได้ทำงานเพื่อสร้างระบบเพื่อความยืดหยุ่นของสุขภาพ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดการณ์ขึ้น เช่น โรคระบาดอีโบล่า โรคซาร์ส ชุมชนสามารถรวมตัว ตอบสนองเพื่อการแก้ปัญหา ป้องกันได้ดี ก่อนที่จะลุกลามต่อไป

นายอัชวิน ดายัล รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยม และเข้าใจรูปแบบขั้นตอนการทำงานต่างๆ มาตลอดทศวรรษที่ทำงานร่วมกัน ทางมูลนิธิฯรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณในความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเทศไทย และหวังจะต่อสู้ไปด้วยกันตลอดไป

ทั้งนี้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้รับการก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ครบรอบ 100 ปี การประสูติของพระบรมราชชนก พระองค์ยังทรงมีเป็นพระบิดาทางด้านสุขภาพของประชาชน และผู้นำทางการแพทย์สมัยใหม่ นับตั้งแต่พ.ศ.2540 ได้มีการจัดมอบรางวัล ถึง 2 รางวัลที่ โดดเด่นและเน้นในเรื่องของสุขภาพของประชาชน และยารักษาโรคระบาดสำคัญของโลก โดยดำเนินตลอดมาตั้งแต่ปี 2550

เกี่ยวกับมูลนิธิ ร็อกกี้ เฟลเล่อร์

เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่ผ่านมาของมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ ที่ได้ส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติทั่วโลก ณ วันนี้ทางมูลนิธิยังคงมุ่งมั่นในภารกิจอย่างแน่วแน่ควบคู่กันในกลุ่มชุมชนและสถาบันการศึกษา ด้วยความช่วยเหลือที่ยืดหยุ่น ทันการณ์ กับโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน  เพื่อการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ขยายโอกาสในวงกว้างที่จะตามมา

โดยทางมูลนิธิได้มุ่งไปที่ 4 ส่วนในเรื่องสุขภาพคือ สุขภาพก้าวหน้า ประเมินระบบนิเวศทางสุขภาพ ความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลง ที่อิงมาจากรากฐานของการเกิดใหม่และการสร้างสรรค์ระบบรองรับการปรับเปลี่ยน

ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกับพันธมิตรที่มุ่งมั่น มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเล่อร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเพิ่มนวัตกรรม และสร้างความยึดแน่นของความสัมพันธ์ เพื่อรองรับสภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปผ่านไปด้วยดี

รายละเอียดเพิ่มเติม www.rockefellerfoundation.org