รองปธน.เมียนมาร์ชื่นชมระบบงานสาธารณสุขไทย

Thu, 2015-02-26 18:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมความสำเร็จไทยในการพัฒนาระบบสาธารณสุข และสนใจระบบสร้างหลักประกันสุขภาพประชาชน ขอไทยช่วยหนุนด้านวิชาการ โดยจะประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุข 2 ประเทศในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ ที่ จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สาย หมอก คำ (Dr.Sai Mauk Kham) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าพบหารือ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขภาครัฐของไทย ได้ศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะ ได้ให้ความชื่นชมและสนใจเรื่องการบริหารจัดการสาธารณสุขและการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ยาวนาน มีการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาสุขภาพตามแนวชายแดน ที่มีพรมแดนติดต่อกันเป็นระยะทางถึง 2,837 กิโลเมตร มีจังหวัดชายแดนไทยที่ติดต่อกัน 10 จังหวัด ทั้งนี้รองประธานาธิบดีฯ ได้แสดงความชื่นชมระบบการสาธารณสุขไทยที่ดำเนินการอย่างครอบคลุม และการจัดระบบประกันสุขภาพ ซึ่งเมียนมาร์ต้องการเรียนรู้และพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จเช่นไทย และได้ขอให้ไทยสนับสนุนด้านวิชาการให้เมียนมาร์ด้วย

ทั้งนี้ ไทยและเมียนมาร์ กำหนดประชุมในระดับอาวุโสและรัฐมนตรีสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือพัฒนาสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์ ตามกรอบความร่วมมือ 2557-2558 โดยรองประธานาธิบดีฯ ได้เสนอให้ประชุมในระดับนโยบายให้บ่อยขึ้น เช่นเดียวกับการประชุมของระดับปฏิบัติการหรือการประชุมความร่วมมือตามแนวชายแดน ซึ่งจะทำให้ผู้บริการได้พบปะกันและมีนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้น

สำหรับความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ ที่ลงนามในปี 2556 ได้แก่ การเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวชายแดนชายแดน 4 จังหวัดคู่แฝด คือ เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก ตาก-เมียวดี กาญจนบุรี-ทวาย ระนอง-เกาะสอง การพัฒนามาตรฐานอาหารและยา การแพทย์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และเครื่องสำอางค์ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน การส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพแรงงานต่างด้าวและประชาชนตามแนวชายแดน ผลการดำเนินงานในปี 2556 ไทยได้ร่วมมือเมียนมาร์ ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มอบถุงยางอนามัย 1 ล้านชิ้น และในปี 2557 ได้เพิ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี 6,000 ขวด เพื่อรักษาผู้ป่วย 200 ราย เป็นเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือพัฒนาสถานีอนามัยและโรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในเมียนมาร์และลดการแบกรับภาระของสถานพยาบาลฝั่งไทย อาทิ 1.โครงการซ่อมแซมพัฒนาโรงพยาบาลพญาตองซู เมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ เมียนมาร์ 2. โครงการสร้างสุขศาลาบ้านดอยโตง 1 แห่ง รัฐกะเหรี่ยง เมียนมาร์ 3.โรงพยาบาลทวาย ที่จะปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยวิกฤต ระบบธนาคารเลือดการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์และการพัฒนาบุคลากร และ4.โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก เป็นต้น