ครม.ตีกลับร่าง พ.ร.บ.ยาสูบฯ

Fri, 2015-02-27 14:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.มติชน : รองนายกฯยงยุทธ มีคำสั่งให้ สธ.นำร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบกลับไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลัง เสาวณี สุวรรณชีพ สนช.ทำหนังสือถึงสนง.เลขาธิการรัฐสภา ระบุได้รับการร้องเรียนจากสมาคมยาสูบว่า ร่าง กม.คุมยาสูบลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ด้าน รมว.สธ.เตรียมหารือคกก.ยาสูบ ยันสธ.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งความคืบหน้าเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.... ตามที่ สธ.เสนอ ระบุว่า ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย ซึ่งนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ สธ.นำกลับไปหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอ ครม.ต่อไป

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการตีกลับเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก นางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมการประสานงาน สนช. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากสมาคมยาสูบ 7 สมาคม ว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ จึงขอให้ยับยั้งการพิจารณาไว้ก่อน

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า จะมีการหารือในการประชุมคณะกรรมการยาสูบแห่งชาติ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้น ถือว่า สธ.ได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างครบถ้วนแล้ว

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2558 (กรอบบ่าย)