สธ.คุมเข้มทุกจังหวัดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Tue, 2015-03-03 19:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีก ในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 พร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหาร ตำรวจ สรรพสามิต ออกสุ่มตรวจ 3 ทีมใหญ่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี วันที่ 3-5 มีนาคม 2558 เน้นหนักที่ร้านชำและร้านขายส่ง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 3 มีนาคม2558

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 4 มีนาคม2558เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็น1ใน5วันของวันพระใหญ่ ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ประกอบด้วยวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2552เป็นต้นมา และในปีนี้ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มวันวันออกพรรษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีก 1 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ในการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันมาฆบูชาในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ขอให้เข้มงวดดำเนินการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 4 มีนาคม 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกสุ่มตรวจด้วย ซึ่งผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิดและมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันมาฆบูชาวัน เป็นวันที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา ถือเป็นวันมงคล ขอให้ประชาชนและเยาวชนคนไทยใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ เพราะ 1 ปีมีเพียง5วันเท่านั้น จึงขอให้ใช้โอกาสนี้เข้าวัดทำบุญเพื่อสร้างกุศล ไม่อุดหนุนน้ำเมาทุกชนิด โดยในวันมาฆบูชาปีนี้ กรมควบคุมโรคได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 3 ทีม ออกสุ่มตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สรรพสามิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานควบคุมโรคประจำเขต ที่จังหวัดกทม.และปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ และสระบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2558 โดยจะมุ่งเน้นพิเศษที่ร้านขายของชำ และร้านขายส่งเนื่องจากพบการกระทำผิดบ่อยที่สุดเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือผู้ปกระกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง

เทศกาลวันมาฆบูชาในปี2557ที่ผ่านมา มีการสุ่มตรวจสถานประกอบการทั้งหมด 295 ราย พบผู้กระทำผิด 10 ราย ซึ่งบางรายนอกจากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ห้ามขายแล้ว ยังมีการขายในสถานที่ห้ามด้วย เช่น วัด สวนสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งมีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งความผิดฐานโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน