ลุ้น สนช.ผ่านร่าง กม.เงินเดือนขรก. เยียวยาผลกระทบ ขรก.สธ.บรรจุรอบแรก

Thu, 2015-03-05 15:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประธานกลุ่ม ขรก.ต้องการความยุติธรรม สธ. เชื่อ สนช.ผ่านร่าง กม.ระเบียบข้าราชการเงินเดือน เยียวยา ขรก.สธ.ที่ได้รับผลกระทบฉลุย ประกาศบังคับใช้ เม.ย.นี้  เหตุนำเสนอพร้อมการปรับฐานเงินเดือนและขึ้นเงินเดือน ขรก. 4% พร้อมขอ ก.พ.เร่งทำหลักเกณฑ์เยียวยา เพื่อให้เดินหน้าทันทีหลัง กม.ผ่าน  

นายธนภัทร ศรีชุม ประธานกลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การบรรจุข้าราชการฉบับ นร. 1008.1/54 ลว.ปี 2556 ที่ให้สิทธิข้าราชการที่บรรจุหลังจากนี้สามารถทำเรื่องชำนาญการได้ทันที และให้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ในขณะที่ผู้บรรจุก่อนไม่ได้รับสิทธินี้ ที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการเงินเดือน ฉบับที่... พ.ศ. .... ในชั้นกรรมาธิการ โดยมีการเพิ่มเติมในมาตรา 3 และมาตรา 50/1 ในเรื่องของการเยียวยาเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์บรรจุข้าราชการฉบับ  นร. 1008.1/54 ลว. พร้อมกับการปรับขยายฐานเงินเดือน 10% และการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ 4% ที่จะมีการปรับเพิ่มในเดือนเมษายน

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อข้าราการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจะได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อครู ทหาร ตำรวจ และข้าราชการรัฐสภา ที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายของตนเองเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์บรรจุข้าราชการฉบับดังกล่าวเช่นกัน และส่วนตัวเชื่อว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการเร่งบรรจุร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการเงินเดือนฯ ให้ผ่านวาระ 3 โดยเร็ว เพื่อให้สามารถประกาศบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

นายธนภัทร กล่าวว่า การเยียวยาข้าราชการที่ได้รับผลกระทบนั้น ในช่วงที่ร่างกฎหมายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. อยากให้ ก.พ.เตรียมจัดทำหลักเกณฑ์การเยียวยาไว้ก่อน เพื่อให้ภายหลังร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการเงินเดือนฯ ประกาศบังคับใช้จะได้เดินหน้าต่อได้ทันที ไม่ต้องมาเสียเวลาจัดทำหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ขอให้เชิญแกนนำกลุ่มข้าราชการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ เพราะหากมีการนำเข้า ครม.อนุมัติแล้ว แต่ปรากฎว่าหลักเกณฑ์การเยียวยายังไม่เป็นธรรมก็อาจมีปัญหาตามมาได้ ซึ่งการแก้ไขภายหลังจะทำได้ยากหาก ครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้กระบวนการนี้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้ช่วยกันดู

“การปรับแก้ไขกฎหมายระเบียบข้าราชการเงินเดือนที่เพิ่มการเยียวยาถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ ซึ่งในอนาคตหากมีข้าราชการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีนี้ จะได้สามารถขอรับการเยียวยาได้ นอกจากนี้เชื่อว่าในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยานี้ ทาง สนช.ซึ่งหลายคนเคยเป็นข้าราชการมาก่อน จะเข้าใจถึงความลักลั่นและเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะกรณีรุ่นน้องที่บรรจุภายหลังกลับมีอัตราเงินเดือนที่มากกว่า” ประธานกลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม กล่าว