คลังติงร่าง 'พ.ร.บ.ยาสูบ' บางมาตราซ้ำซ้อนก.ม.อื่น

Thu, 2015-03-05 18:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.คมชัดลึก : กทม.-กลุ่มผู้ค้ายาสูบ ระบุ ก.การคลังและพาณิชย์ แสดงความห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลักดันออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยเฉพาะบทบัญญัติบางมาตรามีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พร้อมแนะให้ทบทวนใหม่

นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ค้ายาสูบ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือ เรื่องร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กำลังเป็นปัญหา เพราะมีการคัดค้านจากผู้ประกอบการชาวไร่ยาสูบและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ เพื่อพยายามทำความเข้าใจกับกระทรวงอื่นๆ

"กระทรวงการคลังเคยแสดงความกังวลเรื่องของบัญญัติบางมาตราที่ซ้ำซ้อน และไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ภายใต้การดูแลของกรมสารรพสามิต อีกทั้งยังให้อำนาจในการออกกฎหมายลูก เช่น กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง โดยไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีหลายมาตรายิ่งไปกว่านั้นยังมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงขอแนะนำว่าควรจะมีการทบทวนกฎหมายฉบับนี้ เพราะยังมีข้อบกพร่องอยู่จำนวนมาก" นางวราภรณ์ กล่าว

ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทยกล่าวว่า มาตราที่คาดว่าจะเป็นปัญหา ได้แก่ การกำหนดนิยามต่างๆ การห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ การห้ามแบ่งขาย การกำหนดสถานที่และระยะห่างจากสถานที่ห้ามขายการควบคุมและกำหนดรูปแบบของฉลากการจัดทำรายงานประจำปี เป็นต้น

นอกจากนี้ในด้านกระทรวงพาณิชย์ได้มีการระบุว่า ร่างกฎหมายนี้มีประเด็นที่ไม่ให้นำกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้กับหลักเกณฑ์ เรื่องหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งอาจขัดต่อข้อตกลงการค้าดับเบิลยูทีโอได้ การเขียนกฎหมายเช่นนี้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง เช่น ขณะนี้มีกรณีของประเทศออสเตรเลียที่ถูกฟ้องร้องโดย 5 ประเทศในดับเบิลยูทีโอ

"เป็นที่น่าสังเกตว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งผลักดันกฎหมายหลายฉบับที่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาและมีความสุดโต่ง เช่น การห้ามขายสุราช่วงปีใหม่ ร่าง พ.ร.บ.ยา ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กโดยเข้ามาก้าวล่วงการประกอบการและจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมากสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงว่า กระทรวงสาธารณสุขมีร่างกฎหมายที่มีปัญหาอยู่หลายฉบับ" นางวราภรณ์กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันที่ 5 มี.ค. 2558 (กรอบบ่าย)