จพ.สธ. 18 สายงาน ขอเพิ่มตำแหน่งอาวุโส หลังตันที่ชำนาญงาน

Tue, 2015-03-10 20:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เจ้าพนักงาน 18 สายงานสหวิชาชีพ สธ. เตรียมหารือร่วม ก.พ.-สธ. วันที่ 18 มี.ค.นี้ ขอปรับเพิ่มตำแหน่งอาวุโส หลังตันอยู่ที่ตำแหน่งชำนาญงาน ส่งผลสมองไหล เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เผยตัวเลขเจ้าพนักงานสธ.กรอบแท่งทั่วไปปัจจุบันมีบุคลากรประมาณหมื่นคน

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.58 นายวัฒนะชัย นามตะ ประธานชมรมสหวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากตำแหน่งกลุ่มข้าราชการที่อยู่ในกรอบแท่งทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข 18 สายงาน ปัจจุบันมีบุคลากรประมาณหมื่นคน มีระดับความก้าวหน้าในวิชาชีพเพียงแค่ระดับชำนาญงาน ค่าตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ 3 หมื่นกว่าบาทเท่านั้น ไม่สามารถก้าวหน้าได้มากไปกว่านี้ บางทำงานมานานเป็น 20-30 ปี แล้วก็ได้อยู่เท่านี้ ทำให้เกิดภาวะสมองไหลออกนอกระบบ ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีการรวบรวมตัวเลขเอาไว้ แต่หากยังไม่ได้รับการแก้ไขคาดว่าจะทำให้เกิดปัญหาสมองไหลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องความก้าวหน้าตรงนี้ให้อย่างน้อยให้สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งอาวุโสได้บ้าง ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก็ระบุว่าสามารถทำได้แล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ

นายวัฒนะชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนและตัวแทนแต่ละสายวิชาชีพอย่างน้อยวิชาชีพละ 3 คนจะมีการหารือร่วมกันกับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนของก.พ.ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือถึงทางออกและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งถ้าเปิดกรอบตรงนี้ได้ก็จะทำให้มีความเติบโตในสายงาน อย่างเรื่องค่าตอบแทนก็น่าจะได้ปรับเพิ่มตามเรต

ทั้งนี้ ตำแหน่งกลุ่มข้าราชการที่อยู่ในกรอบแท่งทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข 18 สายงาน ประกอบด้วย 1.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 5.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6.พยาบาลเทคนิค 7.เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 8.เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 9.ช่างทันตกรรม 10.ช่างกายอุปกรณ์ 11.โภชนากร 12.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 13.นายช่างโยธา 14.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 15.นายช่างเทคนิค 16.เจ้าพนักงานการเงิน 17.เจ้าพนักงานธุรการ และ 18.เจ้าพนักงานพัสดุ