นพ.สสจ.อ่างทอง เข้าใจทหารสั่งปลดป้าย แจงคำสั่งย้าย นพ.ณรงค์ ไม่เป็นธรรม

Wed, 2015-03-18 18:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นพ.สสจ.อ่างทอง แจง เหตุการณ์ทหารสั่งปลดป้ายให้กำลังใจ ปลัด สธ. หลังแขวนป้ายเพียง 1 ชั่วโมง ชี้เข้าใจการทำงานทหารต้องทำตามคำสั่ง พร้องระบุเหตุแขวนป้ายเพื่อแสดงจุดยืน คัดค้านการตัดสินใจ รมว.สธ. พร้อมมองคำสั่งย้ายและตั้ง คกก.สอบ “หมอณรงค์” ไม่เป็นธรรม

นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กล่าวถึงกรณีการขึ้นป้ายให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและถูกสั่งปลด ว่า การขึ้นป้ายให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ เนื่องจากมองว่าการสั่งโยกย้าย นพ.ณรงค์ ไปปฏิบัติงานสำนักนายกรัฐมนตรี และการถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นเหตุผลที่ไม่เป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาท่านได้ทำตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมาภิบาล การเงินการคลัง และเขตสุขภาพ จึงมองว่าการสั่งย้ายโดยใช้เหตุผลนี้จึงไม่ได้ 

ทั้งนี้สาเหตุการสั่งย้ายปลัด สธ.ครั้งนี้  นพ.ทรงวุฒิ.กล่าวว่า ข้อเท็จจริงน่าจะมาจากประเด็นความขัดแย้งในวิธีคิดและวิธีการระหว่าง นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข และปลัด สธ. แต่ไม่ใช่ความขัดแย้งในการทำงาน ซึ่ง รมว.สาธารณสุขเองสวมหมวก 2 ใบ ในฐานะ รมว.สาธารณสุข และประธานบอร์ด สปสช.แต่กลับไม่มีวิธีการจัดการที่ต้องเป็นกลาง และยังเอียงไปอีกฝ่ายหนึ่ง จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น 

ต่อข้อซักถามว่า มองอย่างไรกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งย้ายปลัด สธ.ด้วยตนเอง นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีต้องบริหารโดยไล่เรียงตามชั้น เมื่อมีข้อขัดแย้งขึ้นก็ต้องบริหารโดยว่าตามความเห็นของรัฐมนตรี เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากข้อเท็จจริงปรากฎก็ต้องมีกระบวนการต่อเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อปลัด สธ. เช่นกัน

“ผมตัดสินใจขึ้นป้ายให้กำลังใจ เพราะมองว่าไม่เป็นธรรม ประเทศเราต้องมีธรรมาภิบาล เมื่อไม่ถูกต้องก็ต้องสะท้อนให้ผู้บริหารทราบว่าเรามองเรื่องนี้อย่างไร เพราะไม่เช่นนั้นประเทศจะอยู่ไม่ได้หากทุกคนไม่มีการแสดงความเห็น นอกจากนี้การขึ้นป้ายเป็นสิทธิที่ทำได้ เป็นการแสดงจุดยืน ไม่ได้ก่อกวน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าจะอยู่ภายใต้รัฐบาลเฉพาะกาล”นพ. สสจ.อ่างทอง กล่าว และว่า เชื่อว่าการที่โรงพยาบาลต่างๆ ขึ้นป้ายให้กำลังใจก็คงมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเห็นอย่างไรกรณีที่ถูกขอให้ปลดป้ายให้กำลังใจ ปลัด สธ.ลง นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ขึ้นป้ายให้กำลังใจปลัด สธ. ได้มีทหารประมาณ 10 นายเข้ามาพูดคุย และบอกว่านายของให้นำป้ายนี้ลง ซึ่งได้อธิบายจุดยืนไปว่า เป็นการแสดงจุดยืนเท่านั้น ไม่ได้กระทบใคร ซึ่งทหารที่มาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งมาตัดสินใจอะไรไม่ได้ ซึ่งเราก็เข้าใจระบบทหารจึงได้นำป้ายลง แต่อย่างน้อยการได้ขึ้นป้ายให้กำลังใจปลัด สธ. แม้เพียงแค่ 1 ชั่วโมง แต่เราก็ได้แสดงจุดยืนแล้วว่าเราคิดเห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร การนำป้ายลงก็คงไม่เป็นไร ซึ่งทั้งทหารและเราต่างเข้าใจหน้าที่กัน เราทำหน้าที่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาได้รับความไม่เป็นธรรมก็ต้องส่งเสียงให้ผู้บริหารทราบ ขณะที่ทหารได้รับคำสั่งมาก็ต้องทำตาม

ต่อข้อซักถามว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในระบบสาธารณสุขจากนี้หรือไม่ นพ.ทรงวุฒิ กล่าวว่า จริงๆ ที่เราทำงานทุกวันนี้ไม่มีนโยบายก็ได้ เพราะหน้าที่ของเราคือต้องให้บริการประชาชนและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องที่เป็นกรอบการทำงานทุกวันนี้ แต่การมีนโยบายก็เพื่อให้มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนขึ้นเท่านั้น และสิ่งที่ปลัด สธ.หยิบขึ้นมาบริหาร ก็คือการกระจายอำนาจโดยเขตสุขภาพและธรรมาภิบาล ที่เป็น 2 เรื่องหลักที่ประเทศต้องการ

นพ.ทรงวุฒิ กล่าวย้ำว่า การแสดงจุดยืนนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมในประเทศ ไม่ได้ต่อต้านรัฐบาล เรายอมรับความชอบธรรมรัฐบาลในการบริหาร แต่เราต่อต้านการตัดสินใจของ รมว.สาธารณสุขในเรื่องนี้  และอยากส่งเสียงให้รับทราบ