เล็งตั้งองค์กรใหม่คุม 3 กองทุนสุขภาพ เน้นลดเหลื่อมล้ำ ยันไม่รวมกองทุน

Thu, 2015-03-26 09:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์ไทยรัฐ : คกก.ประสานงานกองทุนประกันสุขภาพ เผย 3 ความคืบหน้า 1.เดินหน้าร่างกฎหมายใหม่ เพื่อตั้งองค์กรใหม่คุ้ม 3 กองทุน ภายใต้แนวคิดไม่ยุบรวมกองทุน เผยองค์กรใหม่เน้นทุกภาคส่วนมากำหนดกลไกต่อรอง บริหารระบบสิทธิประโยชน์ 2.ตั้งหน่วยงานกลางเบิกจ่ายระดับชาติ 3.ศึกษาข้อเสนอร่วมจ่าย ผลดี ผลเสีย เบื้องต้นผลศึกษาพบเก็บ 100 บ.ต่อครั้ง ทำยากจนลง 1 แสนครัวเรือน

นายนิมิตร์ เทียนอุดม 

26 มี.ค.58 เว็บไซต์ไทยรัฐรายงานว่า นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีนายอัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน ว่า มีภารกิจงาน 2-3 เรื่อง คือ 1.การบริหารงานร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ซึ่งจะมีการร่าง พ.ร.บ.ขึ้นเพื่อตั้งองค์กรใหม่มาบริหารงาน ภายใต้แนวคิดที่จะไม่มีการยุบรวมกองทุน แต่ทำงานร่วมกันทั้ง 3 กองทุน ที่ต้องหากลไกมารองรับและต้องทำกฎหมายไม่ให้ขัดกับกฎหมายเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างกฎหมาย โดยองค์กรดังกล่าวจะเอาทุกภาคส่วนมากำหนดกลไกต่อรอง การบริหารระบบสิทธิประโยชน์ เป็นต้น 2.ตั้งหน่วยงานกลางในการจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายระดับชาติ ซึ่งมีการร่าง พ.ร.บ.ขึ้นใหม่ และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นองค์การมหาชนแห่งใหม่ ที่ดูแลเรื่องของใบเสร็จ การเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองทุน

นายนิมิตร์ กล่าวว่า 3.เรื่องการร่วมจ่ายที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา โดยสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ทำวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลดี ผลเสีย เบื้องต้นพบว่า หากเก็บ 100 บาทต่อการรับบริการ 1 ครั้ง จะทำให้ครัวเรือนยากจนลงประมาณ 1 แสนครัวเรือน ภาคประชาชนมองว่า การร่วมจ่ายในการบริการเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น และควรมีแนวทางที่ดีกว่า เช่น ปรับวิธีการกระจายงบฯ หรือการร่วมจ่ายก่อนเจ็บป่วยด้วยระบบภาษี เป็นต้น.