ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ commondreams : กระแสสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสหรัฐอเมริกา ช่วยผลักให้ระบบ Medicare-For-All เคลื่อนไปข้างหน้าได้ จอห์น คอนเยอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าระบบกองทุนสุขภาพรายเดียว (Single-payer) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal healthcare system) จะเป็นทางออกเดียวที่เราจะใช้ได้ในการปฏิรูประบบสุขภาพที่ย่ำแย่ของเราในตอนนี้”

“หลักฐานต่างๆ ที่มีต่างชี้ชัดว่า ระบบผู้จ่ายรายเดียวหรือกองทุนสุขภาพเดียว เป็นวิธีที่มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล มากที่สุดที่ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคน (โดยไม่มีข้อยกเว้น) ได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง” กล่าวโดยนักเคลื่อนไหวทางการแพทย์ (ภาพ: Alex Proimos/Flickr/cc)

การสนับสนุนระบบสุขภาพกองทุนเดียว เป็นเหมือนการเฉลิมฉลองเพื่อแนะนำให้รู้จักระบบการเรียกเก็บเงินที่เรียกว่า “Medicare-for-All bill” อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการนำไปแทนที่ระบบสุขภาพแบบเดิม (Byzantine healthcare system) ที่ถูกครอบงำโดยกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพเอกชน ซึ่งดูแลเรื่องระบบการจ่ายเงินประกันสุขภาพสำหรับชาวอเมริกันที่มีกำลังซื้อประกันสุขภาพ และตัวแทนหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องระบบการจ่ายเงินสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในระบบเมดิแคร์

ผู้สนับสนุนหลักของแนวคิดนี้ คือ นายจอห์น คอนเยอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากรัฐมิชิแกน ได้ออกกฎหมาย “Expanded and Improved Medicare for All Act" (H.R. 676) ในเย็นวันอังคารร่วมกับสมาชิกพรรคจำนวน 44 คน กฎหมายนี้ได้ประกาศถึงการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชนอเมริกันที่อยู่อาศัยในมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายฐานการให้บริการที่มีอยู่แล้วในระบบ Medicare ซึ่งระบบการเรียกเก็บเงินที่เสนอนั้น เคยตกไปจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุม 3 ครั้งที่ผ่านมา

ผู้เสนอแนวคิดดังกล่าวบอกว่า วิธีการดังกล่าวจะลดความซับซ้อนในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สุขภาพของผู้ป่วยจะดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถเลือกแพทย์ที่ให้การรักษาได้เช่นแต่ก่อน ยุติการร่วมจ่าย การแบกรับภาระค่าใช้จ่าย และก่อให้เกิดการออมในระดับบุคคล ครอบครัว และผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งเว็บไซต์ของนายจอห์น คอนเยอร์ ได้แสดงความเห็นว่า “ผมเชื่อว่าระบบผู้จ่ายรายเดียวหรือกองทุนสุขภาพเดียวในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเป็นทางออกเดียวที่เราจะใช้ได้ในการปฏิรูประบบสุขภาพที่ย่ำแย่ของเราในตอนนี้”

ดร.โรเบิร์ต ซาร์ (Dr. Robert Zarr) ประธานกลุ่มแพทย์เพื่อโครงการสุขภาพแห่งชาติ (Physicians for a National Health Program) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยไม่แสวงหากำไร และเป็นกลุ่มทางการศึกษาของแพทย์จำนวน 19,000 คนจากทั่วประเทศ ได้สนับสนุนแนวคิดการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ของคอนเยอร์ โดยอ้างว่า “หลักฐานต่างๆ ที่มีต่างชี้ชัดว่า ระบบสุขภาพกองทุนเดียว เป็นวิธีที่มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิผลมากที่สุดที่ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคน (โดยไม่มีข้อยกเว้น) ได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง”

“ระบบประกันสุขภาพแบบเมดิแคร์ เป็นรูปแบบที่ดีในการพัฒนาต่อไป และแนวทางที่ดีกว่าก็คือ ควรจะมองผลจากการครบรอบ 50 ปีของระบบเมดิแคร์และพัฒนาต่อยอดต่อไป มากกว่าการออกกฎหมายใหม่ เพื่อไปปรับปรุง ขยายระบบ และสิทธิประโยชน์สำหรับประชากรทุกวัย”

Medicare-for-All bill จะเป็นความก้าวหน้าในกฎหมาย Affordable Care Act โดย ดร.โรเบิร์ต ซาร์ ยังกล่าวต่ออีกว่า  “การตรากฎหมายของสภาผู้แทนฯ ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า “Conyers’ bill” จะนำเราไปสู่หนทางแห่งการมีมนุษยธรรม และความยั่งยืนในระบบสุขภาพมากกว่ากฎหมายที่เพิ่งถูกตราขึ้นในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) ซึ่งแม้ว่าสิทธิประโยชน์จะไม่ได้มีมากนักแต่ก็ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ ซึ่งในปี ค.ศ.2024 (พ.ศ.2567) จะยังมีคนอีกประมาณ 31 ล้านคน ที่ยังคงไม่มีประกันสุขภาพ (อ้างอิงจากสำนักงบประมาณรัฐสภา) และอีกหลายล้านคนที่จะไม่ได้รับประกันสุขภาพที่เหมาะสมหรือเพียงพอภายใต้ความคุ้มครองที่เรียกได้ว่ามัธยัสถ์จนเกินไป

จอห์น คอนเยอร์ กล่าวว่า “พูดในเชิงเปรียบเทียบนะว่า ในฐานะที่เป็นแพทย์คนหนึ่งที่มองเห็นเด็กๆ ที่พ่อแม่โดนกดดันอย่างหนักทุกวัน ผมบอกได้เลยว่ามันมีความจำเป็นในการปฏิรูประบบสุขภาพขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหยุดให้การสนับสนุนบริษัทประกันสุขภาพเอกชน และบริษัทยาข้ามชาติ แต่เราต้องนำเอาระบบกองทุนสุขภาพรายเดียวมาใช้ เพื่อพัฒนาระบบ Medicare-for-All ในสหรัฐอเมริกา”

เดือนที่ผ่านมา เว็บไซต์ Common Dreams รายงานว่า มีเพียงครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกัน และในจำนวนนี้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต มากกว่าร้อยละ 80 ที่สนับสนุนแนวคิดผู้จ่ายรายเดียวในระบบสุขภาพหรือกองทุนสุขภาพเดียวเท่านั้น (อ้างอิงจากผลการสำรวจของ Progressive Change Institute)

ในขณะที่พรรคริพับลิกันที่เป็นฝ่ายคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในสภาฯ ได้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะยกเลิกและปรับเปลี่ยนระบบโอบาม่าแคร์ในวันอังคารที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ากฏหมาย Affordable Care Act ที่จะตราขึ้นเพื่อรองรับระบบโอบามาแคร์มีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา และแน่นอนว่าการยกเลิกโอบามาแคร์จะต้องถูกคัดค้านโดยประธานาธิบดีโอบามา เพราะโอบามาเห็นว่ากฎหมายโอบามาแคร์หรือกฎหมายประกันสุขภาพสำหรับชาวอเมริกันต้องได้รับการประกาศเป็นนโยบาย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา พรรคริพับลิกันได้มีความพยายามในการยกเลิกหรือปรับแก้กฎหมาย Affordable Care Act มากว่า 50 ครั้งแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง