ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : คสรท.เรียกร้องผู้บริหาร สปส.ระงับการดูงานต่างประเทศ หลัง สปส.จะเสนอของบประมาณจาก รมว.แรงงานเพื่อไปดูงานที่เยอรมันในเรื่องการขยายการลงทุน แจงที่ผ่านมา สปส.ดูงานบ่อย แต่ไม่เคยนำกลับมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ผู้ประกันตนดีขึ้น กลับมาลิดรอนสิทธิของผู้ประกันตนอีก แนะเอาเงินมาเพิ่มประสิทธิประโยชน์ดีกว่า

นสพ.มติชน : เมื่อวันที่ 6 เมษายน น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะเสนอของบประมาณจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อไปดูงานที่ประเทศเยอรมนีในเรื่องการขยายการลงทุนว่า คสรท.ขอให้ระงับการเดินทาง เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้บริหาร สปส.เดินทางไปดูงานต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้นำความรู้กลับมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตนให้ดีขึ้น ตรงกันข้าม กลับจะมาลิดรอนสิทธิของผู้ประกันตน อย่างการจะตัดสิทธิในกรณีว่างงาน โดยอ้างว่าต่างประเทศไม่มีการให้สิทธิเช่นนี้

น.ส.วิไลวรรณ กล่าวอีกว่า อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าที่ผ่านมาการที่ผู้บริหาร สปส.เดินทางไปดูงานต่างประเทศที่ใช้งบประมาณปีละกว่า 100 ล้านบาทนั้น เป็นการให้โบนัสตัวเองก่อนจะเกษียณหรือไม่ หรือต้องการนำความรู้มาปรับปรุงระบบประกันสังคมให้ดีขึ้นกันแน่ เนื่องจากที่ผ่านมาการเดินทางไปนั้นไปแบบคณะใหญ่ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง บางคนพาญาติหรือเพื่อนไปด้วย ทั้งนี้ หากผู้บริหารและบอร์ด สปส.ตั้งใจไปต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาระบบประกันสังคม ก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงกองทุนประกันสังคมในทางที่ดีขึ้น แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเกิดขึ้นเลย ที่ผ่านมากว่า สปส.จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผู้ประกันตนต้องออกมาเรียกร้องกันเอง จึงควรนำเอาเงินที่จะไปดูงานมาปรับปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนจะดีกว่า

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 เม.ย. 2558 (กรอบบ่าย)