"ยงยุทธ" เผยปรับโครงสร้าง สปสช. เสร็จภายในรัฐบาลนี้

Fri, 2015-04-10 11:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สปสช.ว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (คตร.) รับไปดำเนินการแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะดำเนินให้แล้วเสร็จได้อย่างเร็วที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการดูระบบการดำเนินการของ สปสช.ทั้งหมด ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการที่จะพิจารณาระบบของ สปสช. ทั้งหมดที่จะปรับปรุงให้ยั่งยืน โดยพิจารณาทั้งในส่วนระบบค่าใช้จ่าย รายได้ เป็นต้น โดยจะรับฟังความคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งตนยังไม่ทราบว่ามีความเห็นอย่างเป็นทางการออกมาหรือยัง แต่เท่าที่ทราบก็มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป สปสช. จำนวนมากก็ต้องนำมาประมวล ทั้งนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งเชื่อว่าการปรับระบบทั้งหมดจะสามารถให้แล้วเสร็จได้ภายในรัฐบาลนี้ และได้มีการดำเนินการไปแล้วทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจัดตั้งหน่วยงานกลางภายใต้ชื่อ “สถาบันมาตรฐานข้อมูลสวัสดิการสุขภาพ” ที่จะรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม สปสช.และกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
 
ที่มา: www.komchadluek.net