กพย.ทำหนังสือถึง ‘นพ.รัชตะ’ ทวงถามร่าง พ.ร.บ.ยา หลังถูกตีกลับ ไม่เสนอ ครม.

Tue, 2015-04-14 09:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์ไทยรัฐ : กพย.เตรียมทำหนังสือถึง รมว.สธ.ทวงถามความคืบหน้า พ.ร.บ.ยา หลังเสนอร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับปรับปรุงไปยังสำนักเลขาธิการครม. และรองนายกฯ แต่กลับถูกตีกลับ ไม่นำเสนอเข้า ครม. อ้างมีข้อท้วงติงต่างๆ จนเรื่องกลับมาอยู่ที่ สธ. กังวลอาจถูกตัดเนื้อหาเรื่องโครงสร้างราคายาออก

เว็บไซต์ไทยรัฐรายงานว่า ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ...ฉบับใหม่ว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับปรับปรุงที่เคยถูกภาคประชาชนและเภสัชกรทั่วประเทศออกมาคัดค้าน เนื่องจากบางมาตรายังมีข้อท้วงติง ปรากฏว่าเมื่อมีการเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับปรับปรุงดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีกลับไม่ถูกผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ถูกตีกลับ โดยให้เหตุผลว่ายังมีข้อท้วงติงต่างๆ จนบัดนี้เรื่องมาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แต่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าจะปรับแก้ใหม่อีกหรือไม่ ที่น่ากังวลคือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจมีการตัดเนื้อหาเรื่องโครงสร้างราคายาทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมาก

ภญ.นิยดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในร่าง พ.ร.บ.ยา ไม่มีการพูดถึงการควบคุมเรื่องการส่งเสริมการขาย ทั้งที่ปัจจุบันบริษัทยาออกกลยุทธ์การส่งเสริมการขายมากแต่กลับไม่มีการควบคุมดูแล และไม่มีการระบุถึงการเยียวยาผลกระทบจากการใช้ยา ทั้งที่ควรจัดตั้งเป็นกองทุนเยียวยาด้วยซ้ำ ขณะนี้ กพย.และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเตรียมทำหนังสือทวงถามไปยัง รมว.สธ.ว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไร เพราะดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าเลย.