สรุปอุบัติเหตุ 4 วันสงกรานต์ ตาย 191 เจ็บ 1,808 แก้ไม่ตก'เมาขับ'

Tue, 2015-04-14 09:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เม.ย. 58 เกิดอุบัติเหตุ 520 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 70 ราย ผู้บาดเจ็บ 527 คน รวม 4 วัน ( 9 - 12 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุ 1,735 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 191 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,808 คน เชียงใหม่อุบัติเหตุสูงสุด กำชับจังหวัดประสาน อปท.ตั้งด่านชุมชนคุมเข้มการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และการเล่นน้ำสงกรานต์ท้ายกระบะ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการจำหน่ายบนทาง การดื่มบนรถและพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ พร้อมเตือนประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่จัดงานด้วยความปลอดภัย 

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558  เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” เกิดอุบัติเหตุ 520 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 70 ราย ผู้บาดเจ็บ 527 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 41.92  ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 21.73 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.33 โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 31.66 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 60.77 ถนนอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 39.62  ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 36.15  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 30.58 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม วัยแรงงาน ร้อยละ 57.11 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจ 2,239 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 66,261 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 660,220 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. รวม 112,674 ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 31,991 ราย ไม่มีใบขับขี่31,892 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ 22 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ และสุรินทร์ จังหวัดละ 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 21 คน 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 4 วัน ( 9 - 12 เม.ย.58) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,735 ครั้ง  ผู้เสียชีวิตรวม 191  ราย  ผู้บาดเจ็บรวม 1,808 คน  จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 16 จังหวัด จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 3 วัน มี 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ และหนองคาย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 66 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด 9 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 71 คน

ศ.นพ.รัชตะ เปิดเผยว่า จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วง ที่ผ่านมา พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด คิดเป็นกว่าร้อยละ 80 อีกทั้ง 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุมีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับ และมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากการขับรถเร็ว โดยถนนสายรองมีสถิติอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้เน้นย้ำจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ตั้งด่านชุมชนคุมเข้มการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ รวมถึงการเล่นน้ำสงกรานต์ท้ายกระบะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด ทั้งการจำหน่ายบนทาง การดื่มบนรถและพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นระบบ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ ภายใน 10 นาที และการส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว หากประชาชนพบเห็นหรือประสบอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1669 ซึ่งมีทีมแพทย์ พยาบาล และเครื่องมือฉุกเฉินให้บริการและรักษาพยาบาลที่ครบครัน

นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พรุ่งนี้ (วันที่ 14 เม.ย.58) คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ ขณะที่บางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับ จึงขอกำชับให้จังหวัดปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางถนน อำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง ควบคู่กับการป้องกันอุบัติภัยจากการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยส่งเสริมการเล่นน้ำตามประเพณีและวิถีชุมชน เข้มข้นการสร้างความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่เล่นน้ำ ใช้กลไกของผู้นำชุมชน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน ป้องปรามผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มิให้ขับขี่ยานพาหนะ และดูแลการเล่นน้ำสงกรานต์ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงกลางของวันหยุด ซึ่งประชาชนท่องเที่ยวและเล่นน้ำในพื้นที่ ทำให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนบนถนนสายรองเพิ่มสูงขึ้น ศปถ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดเข้มงวดการดูแลถนนสายรองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะทางลักผ่าน ในเขตชุมชน เส้นทางที่ปิดจุดกลับรถที่มักมีการขับรถย้อนศร  รวมถึงให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหารและอาสาสมัครสอดส่อง ดูแลการเล่นน้ำให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย จัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่คุมเข้มมิให้นำรถกระบะบรรทุกคนเล่นน้ำในพื้นที่ชุมชนและบริเวณที่จัดงานสงกรานต์ พร้อมฝากเตือนประชาชนให้เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่จัดงานด้วยความปลอดภัย เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุข