สธ.สำรวจคนไร้สถานะ ระหว่างรอ ครม.ชุดใหญ่อนุมัติ

Sat, 2015-04-18 09:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘นพ.อำนวย’ เผยระหว่างรอ ครม.ชุดใหญ่อนุมัติเพิ่มคนไร้สถานะและสิทธิกว่า 2 แสนคนในกองทุนคืนสิทธิฯ หลังจาก ครม.เศรษฐกิจอนุมัติแล้ว สธ.ได้ให้ รพ.ในพื้นที่สำรวจจำนวนคนไร้สถานะที่จะได้รับสิทธินี้ว่าตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของมหาดไทยหรือไม่ และจะทำงานเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิที่มี ส่วนปี 58 สธ.ของบกลางปีในการดูแลครึ่งปีหลัง 472 ล้านบาท และปี 59 จะของบตามปกติ

เว็บไซต์ไทยรัฐ : นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่เห็นชอบเรื่องการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม จากมติ ครม.ปี 2553 จำนวน 206,748 คน จากที่ สธ.เสนอ 285,171 คนนั้น เรื่องนี้ยังต้องรอผ่านที่ประชุม ครม.ชุดใหญ่อีกครั้ง จึงจะได้งบประมาณไปสนับสนุน รพ.ที่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุคคลกลุ่มดังกล่าว ซึ่ง สธ.ขอใช้งบฯกลางปี 2558 ในช่วงครึ่งปีหลัง 472 ล้านบาทส่วนปีงบฯ 2559 จะของบฯ ปกติ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างรออนุมัติงบฯ สธ.เตรียมความพร้อมคู่ขนานไปด้วย โดยกำชับให้หน่วยบริการสาธารณสุขที่ดูแลกลุ่มคนไร้สถานะและสิทธิทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าไปในพื้นที่เพื่อสำรวจจำนวนคนไร้สถานะและสิทธิเฉพาะส่วนที่ ครม.เศรษฐกิจอนุมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ของตนว่าตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ เนื่องจากแม้จะมีรายชื่อตามทะเบียนราษฎร์ แต่ก็จะต้องตรวจสอบความชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิที่มี คาดว่าจะทำได้เสร็จใน 1 เดือน.