ครม.เห็นชอบ ‘นพ.พีรพล’ เป็น ผอ.สวรส.คนใหม่

Mon, 2015-04-20 19:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘นพ.พีรพล’ รองเลขาธิการสปสช. เป็น ผอ.สวรส.ตามที่ สธ.เสนอแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.58 เป็นต้นไป

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

20 เม.ย.58 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป