สธ.สรุปผลตรวจเหล้า 21 วันเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินคดี 747 ราย พบมากสุดโฆษณา-ดื่มในที่ห้าม

Fri, 2015-04-24 08:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.สรุปผลการตรวจการจำหน่ายเหล้าในช่วง 21 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 22 เมษายน 2558 ใน 52 จังหวัด พบผู้กระทำผิดและดำเนินคดี 747 ราย อันดับ 1 คือ การโฆษณา รองลงมาคือการดื่มในสถานที่ต้องห้ามเช่น บนถนน สวนสาธารณะ สถานที่ของรัฐ และพบร้านสะดวกซื้อชื่อดังหลายสาขา ที่เกาะช้าง จ.ตราด ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ผลสรุปการจัดระเบียบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยป่วยเจ็บพิการและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ในปีนี้ได้ให้กรมควบคุมโรค ขยายผลการตรวจก่อนและหลังเทศกาลอีก 7 วัน รวมเป็น 21 วัน คือ7 วันก่อนสงกรานต์ ระหว่างสงกรานต์และหลังเทศกาล 7 วัน เพื่อประเมินสถานการณ์และนำมาปรับแผนการทำงาน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตำรวจในการดำเนินการสอบสวนแหล่งจำหน่ายที่กระทำผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เป็นจำนวนมาก โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเข้มงวดให้ปฎิบัติตามกฎหมายทั้งผู้ขายและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดปี

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการออกตรวจของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 52 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2- 22 เมษายน 2558 ได้ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายทั้งสิ้น 2,464 ราย  พบผู้กระทำผิดและดำเนินคดีผู้ทำผิดกฎหมาย 747 ราย บางรายมีความผิดมากกว่า 1 ฐานความผิด อันดับ 1 ได้แก่การโฆษณาสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย 269 ราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 5หมื่นบาทจนกว่าจะเลิกโฆษณา รองลงมาคือการบริโภคในสถานที่ต้องห้าม เช่น บนถนน สวนสาธารณะ สถานที่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของรัฐ 173 ราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

นอกจากนั้นยังพบการขายในที่ห้ามขาย 103 ราย ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 90 ราย และการขายโดยวิธีต้องห้าม 91 ราย โดยเฉพาะที่เกาะช้าง จ.ตราด มีร้านสะดวกซื้อชื่อดังหลายสาขา ลักลอบขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด  โดยความผิดดังกล่าวจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  พบการขายโดยไม่มีใบอนุญาต 101 ราย การดื่มนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ณ สถานที่ขาย ตามประกาศคณะปฏิวัติที่ 253  จำนวน 58 ราย  ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการขายให้เด็ก จำนวน 13 ราย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะเดินหน้ารณรงค์และตรวจเตือนเข้มข้นทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง ปีใหม่  ที่จะมีการเดินทางและเฉลิมฉลอง เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเมาให้ได้มากที่สุด         

สำหรับ 52 จังหวัดที่ดำเนินการตรวจตลอด 21 วันได้แก่ เชียงราย น่าน แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา สระแก้ว ชุมพร สตูล พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง ตราด และกทม.