‘นพ.สุรเชษฐ์’ ตั้ง 2 นพ.สสจ.คนใหม่ ‘นพ.เพชรฤกษ์-นพ.พีรศักดิ์’

Fri, 2015-04-24 11:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘นพ.สุรเชษฐ์’ ตั้ง 2 นพ.สสจ.คนใหม่ ‘นพ.เพชรฤกษ์’ ว จากเพชรบุรี เป็น นพ.สสจ.กำแพงเพชร และ ‘นพ.พีรศักดิ์’ ว จากสุรินทร์เป็น นพ.สสจ.ยโสธร ซึ่งเป็นรายชื่อจากกลุ่มผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกในตำแหน่ง นพ.สสจ. ตั้งแต่ 12 ก.ย.57 พร้อมย้ายสลับ 4 นพ.สสจ. หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งแต่งตั้ง 3 สาธารณสุขนิเทศก์

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย 

24 เม.ย. 58 นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รักษาราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ที่ 786/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย. 58 แต่งตั้งให้ข้าราชการให้รักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 58 เป็นต้นไป จำนวน 2 รายดังนี้

1.นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบรี รักษาราชการแทน นพ.สสจ.กำแพงเพชร

2.นพ.พีรศักดิ์ ผลพฤกษา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ยโสธร

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง นพ.สสจ.ทั้ง 2 รายข้างต้นนั้นเป็น 2 ใน 7 ราย เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกในตำแหน่ง นพ.สสจ. ที่ประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.ย.57 และเป็นการแต่งตั้งภายหลังจากมีตำแหน่ง นพ.สสจ.ว่างลง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากขยับขึ้นเป็น สาธารณสุขนิเทศก์จากคำสั่งก่อนหน้านี้

นอกจากนั้น นพ.สุรเชษฐ์ ยังได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 652/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 การย้ายข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 58 เป็นต้นไป จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นพ.แสวง หอมนาน นพ.สสจ.นครนายก เป็น นพ.สสจ.สมุทรสงคราม

2.นพ.ระวี สิริประเสริฐ นพ.สสจ.สมุทรสงคราม เป็น นพ.สสจ.นครนายก

3.นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นพ.สสจ.ยโสธร เป็น นพ.สสจ.ศรีสะเกษ

4.นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.กำแพงเพชร เป็น นพ.สสจ.พิจิตร