สธ.สร้างทีมแพทย์ฉุกเฉิน 66 ทีม รับมือภัยพิบัติ

Tue, 2015-05-26 13:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์ในภาวะภัยพิบัติ หรือ ทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน (ทีมเมิร์ท) มาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัวทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ รองรับภัยพิบัติฉุกเฉินในประเทศ อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม พร้อมบริการดูเเลรักษาผู้ประสบภัย ในพื้นที่ภายใน 6- 12 ชั่วโมง ตั้งเป้าให้ได้ 76 ทีมภายในปี 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมฝึกอบรมบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรการพัฒนาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ หรือทีมเมิร์ท (Medical Emergency Response Team : MERT) เพื่อดูเเลรักษาผู้ประสบภัยระดับตติยภูมิ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ หรือเขาอีโต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี จัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เเละ กระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม น้ำท่วม ให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่รุนแรงได้ดีขึ้น

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกประสบปัญหาภัยพิบัติบ่อยครั้งขึ้น เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม คลื่นสึนามิ เป็นภาวะฉุกเฉินที่มีผลต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข ได้วางระบบความพร้อมในการรับมือ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตผู้ประสบภัยในประเทศ ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ เป็นแกนหลักพัฒนาชุดปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ หรือชุดเมิร์ท มาตรฐานระดับสากล เป็นชุดปฏิบัติการภาคสนาม ที่มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัว ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัย หรือ การสั่งการจากผู้บังคับบัญชา และจัดบริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิได้ภายใน 6-12 ชั่วโมง

ปัจจุบันทั่วประเทศมีทีมเมิร์ท 45 ทีม ประกอบด้วยทีมจากโรงพยาบาล ต่างๆ 36 ทีม โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 6 ทีม โรงพยาบาลทหาร 1ทีม ซึ่งได้ผ่านการอบรมครบทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามแล้ว ยังมีจังหวัดที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฏีแต่ยังไม่ได้รับการอบรมภาคปฏิบัติอีก 12 ทีม ตั้งเป้าจะอบรมให้ครบหมดทั้งประเทศ ภายในปี 2559 โดยประเทศไทยจะมีทีม เมิร์ทประจำเขตสุขภาพ ครบทุกเขต รวม77 ทีม  ทีมเมิร์ท (MERT) 1 ชุด ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ 17 คน คือ แพทย์ 2 คน พยาบาลฉุกเฉิน 4 คน เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือเวชกรฉุกเฉิน 6 คน เภสัชกร 1 คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆเช่นการสื่อสาร สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่รบกวนทรัพยากรท้องถิ่น เเละ สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ล่าสุดรัฐบาลไทยได้ส่งทีมเมิร์ทจำนวน 3 ทีม ไปช่วยเหลือกรณีแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งมียอดผู้บาดเจ็บกว่า 20,000 คน เสียชีวิตกว่า 8,000 คน ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างดี และได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทีมเมิร์ท มีคุณสมบัติและมี คุณลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ 1.เป็นบุคลากรทางการเเพทย์เเละสาธารณสุข ที่มีจิตอาสา มีความพร้อมในกาปฏิบัติการฉุกเฉิน สามารถทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นๆได้เป็นอย่างดี 2.สามารถดำรงชีพอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ไม่รบกวนทรัพยากรของท้องถิ่น โดยจะเข้าพื้นที่พร้อมยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เต็นท์สนาม เครื่องยังชีพ วิทยุสื่อสาร เครื่องปั่นไฟ และ 3.สามารถคัดแยก ดูเเลรักษา ช่วยชีวิตขั้นต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต พร้อมกันจำนวนมากให้ปลอดภัย สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการฝึกอบรมภาคสนามที่ จ.ปราจีนบุรีครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ที่วัดเขาอีโต้ และพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ – วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ มีโรงพยาบาล จาก 10 จังหวัดเข้าร่วมฝึก ได้แก่ ลำพูน พะเยา สุโขทัย ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และจังหวัดบึงกาฬ โดยมีวิทยากรจาก สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข มีการบรรยายทางวิชาการ สาธิตการค้นหาและการฝึกซ้อมสร้างความชำนาญการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยรูปแบบต่างๆ เช่น ทางหน้าผา ทางลำธาร ร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการค่ายพรหมโยธี กองพันเสนารักษ์ที่ 2 และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งฝึกซ้อมการทำลายล้างพิษสารเคมี การตั้งสถานที่ให้บริการแพทย์สนามที่ได้ตามมาตรฐานโลก วิธีการคัดแยกผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณ์จริงตลอด 24 ชั่วโมง