'ยงยุทธ' เผยมีผลสอบสปสช.เบื้องต้น เตรียมรายงาน นายกฯ กลาง มิ.ย.

Wed, 2015-05-27 16:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘ยงยุทธ์’ เผยความคืบหน้าผล คตร.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สปสช. พบใช้เงินผิดประเภท ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ใช้งบเหมาจ่ายรายหัว บางส่วนเห็นว่า เงินควรต้องใช้สำหรับรักษา ไม่ควรเอาไปป้องกันโรค เตรียมรายงาน ‘พล.อ.ประยุทธ์’ กลาง มิ.ย.นี้

เว็บไซต์แนวหน้ารายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 58 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่า ในเบื้องต้นทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคตร.ได้พิจารณาและเห็นว่ามีความบกพร่องในการใช้เงินของ สปสช. โดยนำเงินไปใช้ผิดประเภท เช่น การให้เงินค่าหัวที่มีหลักเกณฑ์ในการนำไปใช้กำหนดอยู่ แต่นำไปใช้เป็นค่าตอบแทนอื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการตีค่าเสื่อมราคาที่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว แต่อาจมีบางเรื่องที่ สปสช.ดำเนินการไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การตีค่าเสื่อมราคา และเรื่องที่ สปสช.นำเงินไปใช้โดยไม่อยู่ในหน้าที่ที่จะดำเนินการ อาทิ เรื่องการป้องกันโรค ที่บางคนเห็นว่าควรนำเงินไปใช้ในการป้องกันมากกว่าการรักษา ขณะที่บางคนมองว่าเงินดังกล่าวนำไปใช้อย่างนั้นไม่ได้ เพราะเป็นเงินสำหรับการรักษาพยาบาล ซึ่งไม่ใช่การใช้เงินผิดประเภท แต่วัตถุประสงค์ของการใช้นั้นคลุมเครือ ซึ่งจะต้องนำประเด็นเหล่านี้มาสอบสวนเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร จากนั้นจะรายงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และ ครม.รับทราบในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งขณะนี้ผลการสอบเบื้องต้นออกมาแล้ว