“อาร์เอฟเอส” จัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ ‘ตู้อบเด็ก-เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า’

Sun, 2015-05-31 17:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อาร์เอฟเอส (RFS) ร่วมกับสถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute) รุกต่อยอดการจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME2” ด้านตู้อบเด็กทารกแรกเกิดและเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แก่ช่างเครื่องมือแพทย์ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรม หลังนำร่องอบรมหลักสูตร ME1 ประสบความสำเร็จเกินคาด พร้อมมั่นใจจะช่วยยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากรด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายเฉลิมพล สืบแสงอินทร์

นายเฉลิมพล สืบแสงอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด หรือ RFS บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจัดตั้งและถือหุ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล (Hospital Facilities Management) เปิดเผยว่า หลังจากอาร์เอฟเอสนำร่องเปิดหลักสูตรอบรม “ME1” เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการรับการตอบรับจากช่างเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างดี ล่าสุด จึงเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร “ME2” ต่อเนื่อง โดยเป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านตู้อบเด็กทารกแรกเกิดและเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าที่ทุกโรงพยาบาลต้องใช้ อีกทั้งผ่านการคิดค้นและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากว่า 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก อาทิ มาเลเซีย, ฮ่องกง, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และไต้หวัน เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงการใช้งานเชิงลึก พร้อมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้ในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้การใช้อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน การทดสอบ บำรุงรักษาจนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงและทันที โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI Institute)ซึ่งเป็นใบรับรองมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ระดับโลกรายแรกในประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558  โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (จำนวนจำกัด) ค่าใช้จ่ายในการอบรม 18,900 บาทตลอดหลักสูตรสามารถสอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่คุณนภาพร โทร. 02-688-6508หรือ www.rfs.co.th